Skattenyhet

3:12-utredningen presenterad

Urban Kardvik Urban Kardvik

Idag, den 3 november, presenterade 3:12-utredningen sitt förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag. Utredningen har haft i uppdrag att se över hela skattesystemet för ägare av fåmansföretag.

Utredningen föreslår bland annat följande förändringar:

  • Löneunderlagen beräknas i tre nivåer, 10 25 och 50 % beroende på den totala lönesummans storlek. Detta gynnar bolag med stora lönesummor.
  • Löneuttagskraven för att få använda löneunderlag höjs.
  • Ägarkravet för att få använda löneunderlag tas bort, den så kallade fyraprocentspärren.
  • Förenklingsregeln ändras till att vara 1,75 inkomstbasbelopp mot idag 2,75. Innebär att summan minskar från 160 000 kr till ungefär 100 000 kr.
  • Skattesatsen ökar från 20 till 25 % skatt
  • Det införs särskilda regler för generationsskiften.

Sammantaget kommer förslagen att leda till en högre beskattning. Det finns dock förslag på ändringar som för en del kommer att leda till en bättre situation. Bland annat i samband med generationsskiften kommer att beskattningen bli mer förmånlig än idag. Även fyraprocentspärren försvinner vilket återställer neutraliteten mellan stora och små företag.

Nu kommer utredningen skickas på remiss. Utredningen förordar själv att de nya reglerna ska börja gälla från den 1 januari 2018. Vi får se vilka delar som lagstiftaren väljer att gå vidare med och när detta kommer att ske.

Grant Thorntons skatterådgivare kommer nu att analysera utredningen mer i detalj. Slutsatserna presenteras på ett 30-tal seminarier runt om i landet under november och december.