Tips och råd

Guide: Fåmansföretag eller inte

insight featured image
Att navigera sig kring 3:12-reglerna kan vara krångligt, inte minst eftersom det är många begrepp att hålla koll på. För att du ska veta om du omfattas av 3:12-reglerna behöver du först avgöra om det företag du är ägare till utgör ett fåmansföretag.
Innehåll

Vad är ett fåmansföretag?

Ett fåmansföretag är ett företag (aktiebolag eller ekonomisk förening) där fyra eller färre delägare tillsammans äger mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget. Med delägare avses fysisk person som äger andelar i företaget.

Som delägare räknas också fysisk person som indirekt äger eller på liknande sätt (exempelvis optioner) har andelar i företaget.

Delägare som är närstående anses vara en delägare

Delägare som är närstående räknas som en enda delägare. Med närstående menas make, förälder, mor- och farförälder, avkomling och avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling, och dödsbo. Däremot kan inte makes syskon, svärmor/svärfar, morbror/moster/farbror/faster eller en kusin vara närstående.

Delägare som är verksamma i betydande omfattning anses vara en delägare

Delägare som är verksamma i betydande omfattning räknas också som en enda delägare. Delägarna kan vara verksamma i betydande omfattning antingen i företaget eller i ett företag som ligger högre upp i ägarstrukturen, i sidled och under i ägarstrukturen. Syftet är att företag som drivs gemensamt av många aktiva delägare ska behandlas som ett fåmansföretag. De företag som omfattas är exempelvis kunskaps- och konsultföretag som till exempel mäklar-, advokat- och revisionsbyråer samt arkitektföretag.

Detta leder i praktiken till att många företag är fåmansföretag trots att antalet delägare är mycket stort.

Undantag – marknadsnoterade företag

Aktiebolag på en reglerad marknad utgör inte ett fåmansföretag. I Sverige finns bara två reglerade marknader: Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity (Nordic Growth Market).

För företag som är noterade på handelsplattformer, till exmpel. First North, gäller den vanliga definitionen av fåmansföretag. Det vill säga avgörande för bedömningen är om fyra eller färre delägare, direkt eller indirekt, innehar minst 50 procent av rösterna i företaget.

Det är även viktigt att förstå att företag i en bolagsstruktur kan vara ett fåmansföretag trots att det till över 50 procent av rösterna ägs av ett företag som inte är ett fåmansföretag (exempelvis för att det är upptaget till handel på en reglerad marknad). Även i en sådan situation måste en bedömning göras av om fyra eller färre delägare, direkt eller indirekt, innehar minst 50 procent av rösterna i företaget.

Vad händer om mitt företag upphör att bli ett fåmansföretag?

Om ett företag upphör att vara ett fåmansföretag anses andelarna ändå vara kvalificerade under de fem kommande beskattningsåren efter det år då företaget upphörde att vara ett fåmansföretag.

Viktigt att tänka på

Sammanfattningsvis behöver du ofta ha god kännedom om hela bolags- och ägarstrukturen för att kunna avgöra om det företag du äger andelar i är ett fåmansföretag eller inte. Det kan ibland vara svåra bedömningar att göra, särskilt om det är fråga om mer komplexa strukturer med riskkapitalbolag eller andra investerarbolag då du måste ha kännedom om vilka de fysiska ägarna är på toppen och om de är verksamma i betydande omfattning i något bolag i strukturen.

Ibland kan det vara komplexa bedömningar att avgöra om ett företag är ett fåmansföretag eller inte.

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller funderingar om fåmansföretag eller 3:12-reglerna, kontakta gärna våra experter på området.

Vår expertis inom: Fåmansföretag
Tjänster
Vår expertis inom: Fåmansföretag
Jag vill veta mer

Webbinarium

3:12 – så påverkar utredningen dig som delägare i fåmansföretag

Den 31 maj 2024 ska (äntligen) den så kallade 3:12-utredningen presenteras. Under det här webbinariet går vi igenom den rykande färska utredningen, vilka nyheter som kommer och hur företag och delägare kommer att påverkas.

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.