Cybersäkerhet - skydda din verksamhet mot digitala hot

Cybersäkerhet är en avgörande faktor för alla organisationer som vill skydda sin information, sina system och sina kunder mot cyberattacker. Cyberattacker kan inte bara orsaka stora skador på organisationens rykte, verksamhet och ekonomi, utan kan också leda till rättsliga konsekvenser och förlorat förtroende. Därför erbjuder vi en cybersäkerhetsstrategi som möter era behov, mål och krav.

Vi har ett brett utbud av cybersäkerhetstjänster; data- och integritetsskydd, strategi och hantering, incidentrespons, cyberförsvar, risktjänster och riskhantering för tredje part.

 • Förstärk din digitala grund
 • Cybersäkerhet i fokus
 • Innovationens drivkraft
 • Förstärk din digitala grund
  Förstärk din digitala grund
  Ökad tillförlitlighet och kvalitet i din information och digitala tillgångar.
 • Cybersäkerhet i fokus
  Cybersäkerhet i fokus
  Ökad motståndskraft och kontinuitet i din verksamhet genom att identifiera och hantera potentiella brister och risker i din cybersäkerhet.
 • Innovationens drivkraft
  Innovationens drivkraft
  Ökad konkurrenskraft och innovation genom att utnyttja möjligheterna och förbättra din verksamhets effektivitet och produktivitet i den digitala världen.

Inom cybersäkerhet erbjuder vi

 • Data and privacy protection
 • Strategy & Management
 • Incident Response
 • Cyber Defense
 • Risk Services
 • Third Party Risk

Vi hjälper även till med att assistera er organisation med tillfälligt kompetensstöd anpassat efter era kort- och långsiktiga behov.

Kontakta oss för att få hjälp med att identifiera och analysera hur säkert ditt företag är och hur det klarar en cyberattack.

Cybersäkerhet

Så hjälper vi dig

Data and privacy protection

Vi hjälper dig att skydda din data och integritet från obehörig åtkomst, användning eller spridning, samt att uppfylla de lagar och regler som gäller för din verksamhet, såsom GDPR, NIS2 och DORA.

 • Compliance Assessments (GDPR, CCPA, ISO27701)
 • Privacy Program Implementation
 • Privacy Managed Services
 • Privacy Program Jump-start Content Packs
 • Privacy Program Jump-start Content Packs
 • Data Classification Automation
 • Data Leakage Protection Solution Implementation
 • Data Retention Operationalization

Strategy & Management

Vi hjälper dig att skapa ett ramverk för regler, processer och system som möjliggör en god cybersäkerhetsstyrning och riskhantering, samt att implementera lösningar och innovationer som optimerar din cybersäkerhetsnivå och prestation.

 • Cybersecurity Program Assessments
 • Cybersecurity Program Transformation
 • Governance, Risk & Compliance Solution Implementation
 • Cyber Risk Management Innovation Support
 • GRC Managed Services

Incident Response

Vi hjälper dig att planera och förbereda dig för att hantera eventuella cyberincidenter och återställa din verksamhet så snabbt och smidigt som möjligt, samt att förebygga och motverka framtida attacker genom att testa och utvärdera din cybersäkerhet.

 • Incident Response
 • Incident Response - Digital Footprint Monitoring
 • Proactive Cyber Assessment
 • Pre-incident Response Exercises
 • Adversary Emulation Assessment
 • Pre-incident Response Program
 • Incident Recovery

Cyber defense

Vi hjälper dig att skydda din verksamhet mot cyberattacker genom att genomföra sårbarhetsanalyser, penetrationstester, scenariobaserade cybertester och andra metoder för att identifiera och åtgärda eventuella brister i dina cybersäkerhetskontroller. Vi hjälper dig också att implementera och hantera effektiva cybersäkerhetsteknologier och lösningar.

 • Vulnerability Assessment
 • Penetration Testing
 • Scenario-based Cyber Testing
 • Cyber Incident Tabletops & Incident response
 • Cyber Defense Technology Implementation
 • Managed Cyber Analytics (MCA) Services

Risk Services

Vi hjälper dig att bedöma och hantera de cyberrisker som kan påverka din verksamhet, såsom cyberförsäkring, internrevision och tredjepartsrisk.

 • Cyber Insurability
 • Internal Audit

Third Party Risk

Vi hjälper dig att hantera och minska dina cyberrisker som är kopplade till dina leverantörer, kunder och andra tredje parter. Vi hjälper dig att skapa och implementera en effektiv tredjepartsriskhanteringsmodell som är anpassad till din verksamhets behov och krav.

 • Operating Model
 • Regulatory Compliance
 • Risk Alignment
 • Centralization
 • Security & Resilience

Så jobbar vi

Aktiviteter

 • Planering och kartläggning av aktiviteter
 • Granskning av dokumentation och genomförandet av intervjuer
 • Bedömning av cybersäkerhetskontroller
 • Riskanalys
 • Jämförelse med branschstandard
 • Rapportskrivning och presentation

Leverabler

 • En cybersäkerhetsrapport vilken sammanställer resultat och noteringar
 • Presentation av bedömningar och resultat
 • Handlingsplan för att genomföra rekommendationer
 • Teknisk rapport
 • Sammanfattning av bedömning

När vi utför IT-revisioner hos företag ser vi allt för ofta säkerhetsåtgärder som är både komplexa och omfattande, men som är missriktade och förlegade. Sådana åtgärder är ofta bättre än inga säkerhetsåtgärder alls – men de ger lätt en falsk trygghet. Nu måste företagen rusta sig för cyberhoten som finns idag.

Christer Runestam, Head of Financial Services Advisory, Grant Thornton Sverige

Christer Runestam

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Artikel

Är er verksamhet redo för den nya cybersäkerhets­lagen?

Nu skärper EU kraven på företagen, med fokus på cybersäkerheten hos samhällsviktiga verksamheter. Redan 1 januari 2025 föreslås den nya cybersäkerhetslagen träda i kraft, med tydliga krav och påtagliga sanktioner. Vi guidar dig i de nya reglerna som kräver omfattande åtgärder inom 18 sektorer.

Guide

Guide kring cybersäkerhet

Hoten utifrån ökar och risken att du ska bli utsatt för en cyberattack är stor. Attackerna blir allt fler och utövarna allt skickligare, samtidigt som vi digitaliserar i allt högre takt. Har svenska företag ett tillräckligt skydd idag? Ladda ner vår steg-för-steg-guide för att bättre rusta ditt företag.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart företagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.