hero banner
Christer Runestam
Stockholm
Head of Financial Services Advisory

Christer Runestam

Christer Runestam är ansvarig för och AML-området på Grant Thornton Sverige. Han är även branschansvarig och expert inom vår branschgrupp Financial Services, där vi samlat spetskompetens för att stötta bolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Christer har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla och leda funktioner inom internrevision, ekonomi, AML, internkontroll och regelefterlevnad för internationellt verksamma bolag inom den finansiella sektorn.

Christer ansvarar, kvalitetssäkrar och leder aktivt, med sitt team av specialister, uppdrag med tyngdpunkt på den finansiella sektorn.  

Kontakta gärna Christer för eventuella frågor om hur ditt företag eller organisation skapar en effektiv AML-process, optimerar den interna styrningen och kontrollen eller om du är i behov av värdeskapande internrevision.

Läs mer
Christer Runestam
Head of Financial Services Advisory
Christer Runestam
Möt våra experter