Transparensen ökar och de regulatoriska kraven blir mer komplexa för företag i den finansiella sektorn. Att hantera dessa förändringar är viktiga utmaningar för företagen.

Inom vår branschgrupp Financial Services har vi samlat spetskompetens för att stötta bolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Våra erfarna revisorer och rådgivare arbetar även med andra bolag med finansiell inriktning, men som inte står under Finansinspektionens tillsyn.

Vi hjälper många företag med revision, internrevision, skatterådgivning och annan rådgivning. Bland annat:

  • Banker och försäkringsbolag
  • Värdepappersbolag och fondförvaltare
  • Konsumentkreditinstitut, bolåne- samt betalningsinstitut

Vi har stor erfarenhet av både större och mindre kunder inom Financial Services-segmentet. För de bolag som behöver, har vi revisorer som är av FAR licensierade i finansiella företag. Inom det växande fintech-segmentet kan vi också stötta med tvärkompetens genom vår branschsatsning inom Tech.

Återkopplingen från kunderna är att vi jobbar kundnära, är snabba och har rätt resurser. Vårt globala nätverk inom är också en tillgång. Inom branschgruppen kan vi stötta dig med de kompetenser du behöver; alltifrån externrevision, internrevision och redovisning till skatte- och momsexpertis inriktad mot finansmarknaden. Andra rådgivningstjänster som vi arbetar med är t ex frågor kring intern kontroll, IT-säkerhet, penningtvätt och bedrägerier.

rich text with image

Framtidens Nyckeltal

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

Vilka nyckeltal säkrar din framgång? 

Christer Runestam
Branschansvarig för Financial Services
Christer Runestam

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm