Vårt globala nätverk stöttar dig och ditt företag.

Vi kan hjälpa dig med alla dina frågor om bolagsskatt, mervärdesskatt, internationella transaktioner och konsekvensanalyser inför etableringar. Vi hjälper även till vid etablering av filial eller dotterbolag.

Vårt internationella nätverk Grant Thornton International har medlemsföretag i över 130 länder. Detta gör att vi snabbt kan hjälpa dig med vilka skatteregler som gäller i olika länder.

I takt med att den globala handeln ökar, blir transfer pricing en allt viktigare skattefråga för dig som verkar internationellt. Dokumentationskravet medför inte bara skyldighet utan också många fördelar. Vi hjälper er genom hela processen.

Dessutom är vi experter på analys och hantering av utlandsstationeringar och gränsöverskridande personalförflyttningar.

Auktoriserad skatterådgivare Henrik Hedberg Kontakta Henrik