Vårt globala nätverk ger stöd vid frågor kring internationell beskattning

Vi kan hjälpa dig med alla dina frågor om internationell beskattning - så som bolagsskatt, mervärdesskatt, internationella transaktioner och konsekvensanalyser inför etableringar. Vi hjälper även till vid etablering av filial eller dotterbolag i utlandet.

Vårt internationella nätverk Grant Thornton International har medlemsföretag i över 135 länder. Det gör att vi snabbt kan hjälpa dig med de skatteregler som gäller i olika länder.

Vår tjänster inom internationell beskattning

Nedan hittar du våra tjänster inom internationell beskattning. Du är också välkommen att kontakta våra rådgivare inom internationell beskattning för att diskutera hur vi bäst kan hjälpa ditt företag att nå en långsiktigt hållbar och framgångsrik internationell resa – där skattefrågan har stor strategisk betydelse.

Vår expertis inom

Private client services

Personbeskattning blir allt mer komplex, det gäller i synnerhet för dig som äger och driver en internationell verksamhet. I en ständigt föränderlig och alltmer internationaliserad värld behövs en god planering för att uppnå en effektiv och korrekt beskattning av dina tillgångar. Våra rådgivare hjälper dig.

GMS (internationella personalförflyttningar)

Vi är experter på analys och hantering av utlandsstationeringar och gränsöverskridande personalförflyttningar. Förutom inom skatteområdet hjälper vi dig med socialförsäkringstillhörighet, utstationeringskontrakt, effektiva kompensationsmodeller och incitamentsprogram.

Bolagsetablering utomlands

En utländsk närvaro börjar ofta med marknadssonderingar och därefter med säljare i det aktuella landet. Då gäller det att hålla koll på bland annat reglerna om fast driftställe. Våra skatterådgivare hjälper dig,

M&A och omstruktureringar

Står du inför ett förvärv av en bolagsgrupp med utländska bolag? Behöver du ett bollplank vid en internationell investering, försäljningsprocess eller omstrukturering av företag? Våra M&A experter hjälper dig.

Transfer pricing

Omfattas du av dokumentationskraven? Behöver du stöd i att avgöra vad som är armlängdsmässig prissättning? Reglerna för internprissättning, även kallat transfer pricing, är stundtals snåriga. Våra skatterådgivare hjälper dig att göra rätt.

Allmän internationell företagsbeskattning

En internationellt verksam företagsgrupp måste förhålla sig till skatteregler i flera olika länder. Vi stöttar dig i detta arbete så att du kan fokusera på att driva verksamheten på respektive marknad.

Raw Fury

Så erövrade Raw Fury världen med sin satsning på indiespel

Det svenska spelföretaget Raw Fury har vuxit snabbt och expanderat över hela världen. Grant Thornton har varit en viktig del av framgångsresan internationellt. Vi har arbetat tätt ihop och uppdraget har utvecklats och växt i takt med bolaget.

Läs mer