Ansvarig för Private Equity Carl-Johan Regell Kontakta Carl-Johan

Specialkompetens och erfarenhet inom riskkapitalbranschen.

Grant Thorntons branschgrupp inom Private Equity har djup förståelse för den unika och krävande Private Equity-miljön inom Mid Cap-segmentet. Vi möter dina krav på affärsmässighet och tillgänglighet genom att erbjuda specialistkompetens utifrån branschens förutsättningar och drivkrafter.

Genom vårt långa arbete inom Private Equity-sektorn och med entreprenörsdrivna tillväxtbolag har vi byggt en betydande erfarenhet och kompetens som stödjer dig i transformeringen från ett ägarlett företag till ett Private Equity-ägt företag. Vårt fokus är att ge dig kvalificerad rådgivning som skapar värde i portföljbolagen och fonderna.

Bland våra tjänster hittar du transaktionsstöd och due diligence vid förvärv och avyttringar av tillväxtdrivna entreprenörsföretag, företagsvärderingar och incentive-program samt skattemässiga och finansiella omstruktureringar av fond- och portföljbolag.

Vi erbjuder också revisionstjänster av fond- och portföljbolag av revisionsteam som förstår de krav som ställs i en Private Equity-struktur. Vår branschgrupp ger rådgivning i kvalificerade redovisningsfrågor, förvärvsanalyser och IFRS samt rådgivning i kapitalmarknadsfrågor. Vi hjälper också till med förberedelse för exit eller marknadsnotering av portföljbolagen.

Hello World

Nya digitala stjärnor för ett välmående näringsliv

Grant Thorntons branschgrupp för Private Equity jobbar såväl med entreprenörer som PE-bolag för att få fler företag att växa och utvecklas. Idag växer det upp en helt ny generation företag som är sprungna ur Sveriges digitala innovationskraft med framgångexempel i bland annat Spotify, Klarna och Skype.

För att fortsätta de svenska framgångarna behövs it-kompetens och programmerare. Därför har Grant Thorntons Private Equity-grupp valt att stötta Hello World! – en ideell förening som främjar digitalt skapande genom läger och meetups och en virtuell mentorplattform, där barn och ungdomar möter och hjälper varandra samt coachas av erfarna programmerare. Vill du veta mer? Se filmen eller läs mer på Helloworld.se.