Specialkompetens och erfarenhet inom riskkapitalbranschen

Grant Thorntons branschgrupp inom Private Equity har djup förståelse för den unika och krävande Private Equity-miljön inom Mid Cap-segmentet. Vi möter dina krav på affärsmässighet och tillgänglighet genom att erbjuda specialistkompetens utifrån branschens förutsättningar och drivkrafter.

Genom vårt långa arbete inom Private Equity-sektorn och med entreprenörsdrivna tillväxtbolag har vi byggt en betydande erfarenhet och kompetens som stödjer dig i transformeringen från ett ägarlett företag till ett Private Equity-ägt företag. Vårt fokus är att ge dig kvalificerad rådgivning som skapar värde i portföljbolagen och fonderna.

Bland våra tjänster hittar du transaktionsstöd och due diligence vid förvärv och avyttringar av tillväxtdrivna entreprenörsföretag, företagsvärderingar och incentive-program samt skattemässiga och finansiella omstruktureringar av fond- och portföljbolag.

Vi erbjuder också revisionstjänster av fond- och portföljbolag av revisionsteam som förstår de krav som ställs i en Private Equity-struktur. Vår branschgrupp ger rådgivning i kvalificerade redovisningsfrågor, förvärvsanalyser och IFRS samt rådgivning i kapitalmarknadsfrågor. Vi hjälper också till med förberedelse för exit eller marknadsnotering av portföljbolagen.

rich text with image

Framtidens Nyckeltal

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

Vilka nyckeltal säkrar din framgång? 

Carl-Johan Regell
Branschansvarig för Private Equity
Carl-Johan Regell

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm