Specialkompetens och erfarenhet inom riskkapitalbranschen

Grant Thorntons branschgrupp inom Private Equity har djup förståelse för den unika och krävande Private Equity-miljön inom Mid Cap-segmentet. Vi möter dina krav på affärsmässighet och tillgänglighet genom att erbjuda specialistkompetens utifrån branschens förutsättningar och drivkrafter.

Genom vårt långa arbete inom Private Equity-sektorn och med entreprenörsdrivna tillväxtbolag har vi byggt en betydande erfarenhet och kompetens som stödjer dig i transformeringen från ett ägarlett företag till ett Private Equity-ägt företag. Vårt fokus är att ge dig kvalificerad rådgivning som skapar värde i portföljbolagen och fonderna.

Bland våra tjänster hittar du transaktionsstöd och due diligence vid förvärv och avyttringar av tillväxtdrivna entreprenörsföretag, företagsvärderingar och incentive-program samt skattemässiga och finansiella omstruktureringar av fond- och portföljbolag.

Vi erbjuder också revisionstjänster av fond- och portföljbolag av revisionsteam som förstår de krav som ställs i en Private Equity-struktur. Vår branschgrupp ger rådgivning i kvalificerade redovisningsfrågor, förvärvsanalyser och IFRS samt rådgivning i kapitalmarknadsfrågor. Vi hjälper också till med förberedelse för exit eller marknadsnotering av portföljbolagen.

Behöver du stöd i frågor kring Private Equity?

Säsongens event

Carl-Johan Regell
Branschansvarig för Private Equity
Carl-Johan Regell
Besök Carl-Johans profilsida
Carl-Johan Regell
Branschansvarig för Private Equity
Carl-Johan Regell

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm