Grant Thornton Stockholm

Kontakta oss

Revision och rådgivning i Stockholm

Spännande affärsidéer föds och utvecklas hela tiden i Stockholmsregionen, som pulserar av entreprenörer och tillväxtbolag. På Grant Thorntons kontor i Stockholm är vi över 450 medarbetare som tillsammans erbjuder ett brett tjänsteutbud för ditt företags olika faser och behov. Vi har stor erfarenhet av just entreprenörer och tillväxtbolag, och våra rådgivare har extra djup kunskap inom branscher som till exempel Fastighet och bygg, Tech, Vård och omsorg samt Ideella organisationer och stiftelser. Vi erbjuder tjänster inom revision, skatt, rådgivning och ekonomiservice. 

Vår vision är att verka för ett välmående näringsliv och hållbarhet finns med i allt vi gör. Vi ser fram emot att hjälpa dig och ditt bolag att växa!

Kvinnligt nätverk PLUS
Mötesplatsen där vi knyter affärskontakter, diskuterar hållbarhets-, utvecklings- och ledarskapsfrågor samt utbyter erfarenheter kring företagande och entreprenörskap.

Ansök om medlemskap här!

Styrelsearbete i praktiken
Över 2500 beslutsfattare har genom åren deltagit på Grant Thorntons seminarier i styrelsearbete. I denna styrelseutbildning har vi samlat all vår kompetens och erfarenhet av styrelsearbete och vänder sig till ägare, styrelseledamöter och företagsledning. Utbildningen bygger på en kombination av teori baserat på regelverk och lagstiftning med praktiska case från vår verklighet som rådgivare till ägarledda företag i hela landet.

Läs mer och anmäl dig här!

Kontakta oss

Stockholm

Sveavägen 20
Box 7623
103 94 Stockholm

Kontorschef i Stockholm