Tydlig, direkt och användbar rapportering med extern revision

Det är viktigt att verifiera bolagets årsredovisning med en högkvalitativ extern revision. Utöver att revisionen fungerar om kvalitetsstämpel för bolagets rapportering så inkluderar vår rapport till företagsledningen även förslag på förbättringsåtgärder.

Vi månar om att se bortom bokföringen, att fokusera på just din verksamhet och de avtal som ligger till grund för bokföringen. För majoriteten av våra kunder genomför vi en integrerad revision, där vi kombinerar revisionen av årsredovisningen med att utvärdera effektiviteten i bolagets interna kontroller i den finansiella rapporteringen. Det lägger grunden för långsiktigt hållbara rutiner.

På Grant Thornton är varje revisionsteam noggrant utvalt för att inkludera lämplig branscherfarenhet och erfarenhetsnivå beroende på uppdragets svårighetsgrad. Naturligtvis är varje revisor godkänd eller auktoriserad. Vid behov involveras också specialister inom skatt, , redovisning, IT-säkerhet och .

Våra medarbetare är aktivt involverade i planering och utförande av revisionen, för att ge dig som kund direkt tillgång till kvalificerade medarbetare och de som har mest erfarenhet och förståelse för just din verksamhet och dina affärer.

Tydlig rapportering med förslag på prioriterade åtgärder

Vårt mål med vår extern revision är att rapporteringen till styrelse och företagsledning ska vara tydlig, direkt och användbar. Därför har vi utvecklat ett rapporteringsformat som fokuserar på väsentliga iakttagelser, inkluderar en rekommendation och hjälper företagsledningen att prioritera vilka åtgärder som behöver hanteras omgående eller på längre sikt.

Revision som ger mer än revisionsberättelsen

Vi använder oss av de erfarenheter vi får om ditt bolag under revisionsprocessen. Detta för att kunna leverera goda råd vad gäller riskhantering, skatter, rutiner, uttagsstrategier eller andra förbättringar. Vår ambition är alltid att lämna värdefulla förslag för att ditt företag ska kunna växa och utvecklas.

Finansiella företag

Grant Thornton erbjuder ett specialistteam med lång erfarenhet av extern revision inom exempelvis bank, kreditmarknadsbolag, försäkringsbolag, värdepappersbolag, fondbolag, och fintech. Med bred kompetens stöttar vi mindre och större finansiella företag i regulatoriska frågor, skatt, it-frågor och intern revision.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vår engagerade revision och tydliga rapportering kan hjälpa dig att utveckla ditt företag.

Serhat Eliacik
Rådgivare inom extern revision
Serhat Eliacik