hero banner
Serhat Eliacik
Stockholm
Auktoriserad revisor

Serhat Eliacik

Serhat Eliacik är auktoriserad revisor och partner på Grant Thornton. Ett av Serhats expertområden är revision och rådgivning gentemot Techbolag, med särskilt fokus på SaaS-bolag. Serhat ingår även i Grant Thorntons branschgrupp för Techbolag och har gedigen erfarenhet av revision och närliggande rådgivning inom Techbranschen.

Kombinationen av Serhats erfarenhet av stora techbolag samt bolag under tillväxt gör att Serhat kan bidra med erfarenhet och support till företag i dess utveckling framåt rörande exempelvis intern kontroll, redovisning och beskattning.

Tjänster
Connect
Serhat Eliacik
Auktoriserad revisor
Serhat Eliacik
Möt våra experter