Löneadministration med specialister - en effektiv och kvalitativ lönehantering

Vi erbjuder framåttänkande, skräddarsydda och skalbara lösningar för ert företags lönehantering. Våra lönespecialister fungerar som proaktiva rådgivare och arbetar nära er för att säkerställa att alla aspekter av er lönehantering, från inrapportering till utbetalning, utförs effektivt och tillförlitligt. Vi hjälper er att förenkla och effektivisera processerna genom digitala, automatiserade och säkra lösningar. Med Grant Thorntons lönespecialister är outsourcing av er lönehantering i trygga händer - samtidigt som ni får mer tid till att fokusera på er kärnverksamhet.

 • Expertis och trygghet
 • Skräddarsydda lösningar
 • Specialistrådgivning
 • Expertis och trygghet
  Expertis och trygghet
  Våra auktoriserade lönekonsulter har bred erfarenhet och hanterar allt från kollektivavtal till lagstadgade krav. De ger även kvalitetsstämpel på er löneadministration och vi arbetar i team för minskad sårbarhet så du kan känna dig trygg i din outsourcing.
 • Skräddarsydda lösningar
  Skräddarsydda lösningar
  Vi skräddarsyr våra tjänster efter era unika behov. Oavsett om det gäller lönehantering, outsourca lönehantering, rådgivning eller arbete med löneprocessen så skapar vi en skalbar lösning som passar just ert företag.
 • Specialistrådgivning
  Specialistrådgivning
  Våra lönekonsulter arbetar nära ert företag och ger råd inom löneprocessen, sociala hållbarhetsfrågor, strategiska lösningar och hantering av komplexa lönefrågor. I vårt helhetserbjudande har vi också nära till experter inom till exempel skatt när det behövs.

Inom lön erbjuder vi

För oss är relationen till er i centrum. I varje team finns minst en senior medarbetare för att ge er en trygg kundupplevelse. Vi erbjuder bland annat:

 • Outsourcing av lönehantering
 • Lönerådgivning
 • Lönehantering och relaterade frågor för internationella företag
 • Digitala och säkra kundportalen Flow

Kontakta oss för att få veta mer eller för hjälp med er lönehantering.

Lönehantering och löneadministration

I våra lönetjänster ingår

 • I våra lönetjänster ingår

  Outsourcing av Lönehantering

  När du outsourcar lönehanteringen till oss, får ditt företag en skalbar och skräddarsydd digital lösning som frigör tid och resurser. Våra tjänster anpassas efter era specifika behov. Oavsett om ni har en liten eller stor verksamhet, eller om ni står inför en tillväxtresa, så kan vi skapa en lösning som passar just er.

  Med våra lönekonsulter och digitala verktyg hjälper vi er med bland annat

  • Lönehantering
  • Lönehantering nordisk lösning
  • Hantering av förmåner
  • Pension och myndighetsrapportering
  • Tid och avvikelserapportering
  • Utlägg och kvittohantering
  • Hantera digitala körjournaler
  • Digital hantering av tid och reseräkning
 • I våra lönetjänster ingår

  Lönerådgivning

  Våra lönekonsulter är experter inom lönehantering och erbjuder en rad olika rådgivningstjänster för att stödja ert företag.

  Här är några exempel på lönespecialistrådgiving som vi erbjuder:

  Kvalitetssäkring/utredning av semesterlöneskuld

   • Vi säkerställer att er semesterlöneskuld är korrekt beräknad och att ni följer avtal och semesterlagen. 

  Lönechecken

   • Genom en noggrann genomgång av era lönerutiner identifierar vi förbättringsområden och optimerar er lönehantering. Målet är att säkerställa både effektivitet och korrekthet. Se om ni har en fungerande lönehantering, gör Lönechecken idag!

  Uppsättning/effektivisering av rutiner och processer

   • Vi hjälper er att skapa och förbättra rutiner för en smidigare och mer effektiv lönehantering. Detta kan spara tid och minska risken för fel.

  Framtagning av underlag för rehabutredningar

   • Vi hjälper er att ta fram nödvändiga dokument för rehabiliteringsutredningar.

  Framtagning av underlag för klimatnyckeltal (S)

   • Genom att samla och analysera data kan vi hjälpa er att skapa klimatnyckeltal. Detta är ett viktigt steg för att mäta och förbättra ert företags hållbarhetsarbete.

  Framtagning av underlag för lönekartläggning

   • Vi hjälper till med att skapa underlag inför lönekartläggningar för att säkerställa rättvisa löner.
 • I våra lönetjänster ingår

  Lönehantering och relaterade frågor för internationella företag

  Vi har bred kompetens och expertis inom hantering av löner och frågor relaterade till internationella företag med personal i utlandstjänst, så kallade expatriater.

  Våra specialister kan erbjuda en helhetslösning med analys och hantering av utlandsstationeringar och gränsöverskridande personalförflyttningar, exempelvis när det gäller:

  • Skatt
  • Socialförsäkringstillhörighet
  • Utstationeringskontrakt
  • Effektiva kompensationsmodeller
  • Framtagande eller genomlysning av incitamentsprogram 
 • I våra lönetjänster ingår

  Digital och säker kundportal med Flow

  När ni outsourcar er lönehantering är det viktigt att ni fortfarande har kontroll och tillgång till både er information och era tjänster.

  Med vår kundportal Flow får ni en komplett digital arbets- och samarbetsyta för ett smartare och enklare företagarliv. En plattform där vi erbjuder verktyg, tjänster och rådgivande innehåll, planerar aktiviteter i kalendern samt utbyter information via meddelanden och dokument. Allt samlat på en plats via en säker inloggning med BankID. Läs mer om Flow

   

  Vill du ha hjälp med lönehanteringen? Kontakta oss!

Lönechecken - har du koll på din lönehantering?

Se om ni har en fungerande lönehantering

Nu har du möjlighet att ta tempen på om ni har en fungerande lönehantering eller inte. När lönehanteringen fungerar som bäst kan den innebära värdefull tids- och kostnadsbesparing och bidra till beslutsunderlag för verksamhetens fortsatta utveckling.

Ägna endast tre minuter åt att göra Lönechecken och få en överskådlig bild av er lönehantering.

Företag som växer med oss
I och med att vi blivit fler anställda har också personalomsättningen ökat, och lönehanteringen innebar en hel del pappersarbete. Nu är det bara för mig att trycka på ”den stora gröna knappen” när det är dags för löneutbetalning. Det har fungerat jättebra och verkligen förenklat processen för oss.
Mattias Karlsson Sjöberg Grundare av Moderskeppet
Vi köpte ett helhetspaket som för oss har inneburit en stor trygghet i form av rådgivning, lönesystem och löpande redovisning. Alla de bitarna sammantaget har verkligen underlättat vår vardag.
Dan Andréasson Utvecklingschef på SAITS
Webbinarium

Den 25:e smäller det! Har ni en fungerande löneprocess?

Sitter ni fast i gamla, ineffektiva rutiner och processer som tar alldeles för lång tid och resulterar i högre kostnader för företaget? Saknar ni genomarbetade kontrolldokument och avstämningar för att säkra att lön, semesterskuld, bokföring, skatt, etc. blir korrekt? Vi går igenom värdet av kvalitetsarbete och kontroller som ger er insikter om hur hälsosam er löneprocess är.

Verktyg

Grant Thornton Flow

Med Flow får du en komplett digital arbets- och samarbetsyta för ett smartare och enklare företagarliv. En plattform där vi erbjuder verktyg, tjänster och rådgivande innehåll. Allt samlat på en plats via en säker inloggning med BankID.

testimonial client avatar
Genom att outsourca lönehanteringen kan företag uppnå en effektiv och smidig process samtidigt som de säkerställer högsta säkerhet. Detta frigör tid och resurser, vilket gör att företag kan fokusera på sin kärnverksamhet och bidra till en hållbar utveckling. Vår expertis och noggrannhet säkerställer att företagen kan maximera sina resurser och förbli konkurrenskraftiga på en global marknad.
Josefine Nilsson Ansvarig lönetjänster

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Vi kan även hjälpa er med

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart företagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.