Korrekt och effektiv hantering av indirekta skatter

Du kan spara tid och öka bolagets vinst genom att optimera hanteringen av moms, punktskatt och tull. Vi hjälper dig att upprätta effektiva rutiner som samtidigt säkerställer att ditt företag undviker onödiga kostnader samt felaktig hantering som kan leda till straffavgifter.

En korrekt hantering av moms och andra indirekta skatter kan påverka företagets resultat på både kort och lång sikt. Om ditt företag betalar mindre moms på sin försäljning kan intäkterna och vinsten öka. På motsvarande sätt kan kostnaderna minska om företaget struktureras så att momsen blir avdragsgill. Vid blandad verksamhet finns det till exempel behov av att se över om momsen riskerar att bli en kostnad i din verksamhet – och om det kan undvikas genom en förändrad struktur.

Momshantering vid transaktioner och avtal

Våra specialister har lång erfarenhet och delar med sig av sin kunskap så att du kan fatta snabba beslut och ta fram bra rutiner. De kan dessutom förutse hur din verksamhet kommer att bedömas av Skatteverket.

Genom vår rådgivning får du exempelvis hjälp att hantera frågor kring skattemässiga effekter vid förvärv och försäljning. Du kan också få en genomgång av företagets avtal för att undvika negativa konsekvenser kopplat till moms, punktskatter och tull.

Skatterättslig genomgång och heltäckande rådgivning

Vid sidan av rådgivning, information och utbildning kan vi erbjuda en prevision där vi genomför en skatterättslig genomgång av de mest kritiska transaktionerna. Vi kan agera biträde vid förfrågningar från Skatteverket, vid skatterevision samt vid processer i domstol.

Med hjälp av våra kollegor inom exempelvis skatt, ekonomitjänster och affärsrådgivning kan vi erbjuda helhetslösningar som hjälper dig att utveckla ditt företag. Och genom ett nära samarbete med våra kollegor inom Grant Thornton International kan vi även ge råd inom internationell handel, tull, punktskatter och momsregler i andra länder.

Kontakta oss

Nedan kan du läsa mer om våra momstjänster inom specifika områden, samt om tull och punktskatter.

Du är också välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att minska företagets kostnader och risker vid hantering av indirekta skatter.

Vår expertis inom

Momschecken

Du vet säkert redan att moms är något som kan påverka ditt bolag på både kort och lång sikt. Genom att skaffa dig kunskap om rätt hantering kan du spara tid och undvika känslan av ovisshet kring momsen. Optimal hantering gör även att du kan undvika onödiga kostnader och eventuella straffavgifter som felaktig hantering kan leda till. Det finns mycket att vinna på att hantera momsen korrekt.

Vård och omsorg

Vård och omsorgstjänster är ofta undantagna från moms. Många aktörer kan därför inte heller dra av moms på inköp vilket innebär att momsen blir en kostnad. Med vår rådgivning kan du tillvarata möjligheter och undvika kostsamma lösningar.

Tech

Olika momsregler gäller i olika delar av techbranschen, exempelvis Medtech, Fintech och Proptech. Noggrann eftertanke krävs vid planering av bolagets struktur och momshantering. Våra rådgivare hjälper dig att reda begreppen.

Rese- och eventbranschen

Momsreglerna för rese- och eventbranschen är komplexa och svårtillämpade. De följer inte de vanliga momsreglerna utan regleras i huvudsak av så kallad vinstmarginalbeskattning. Våra rådgivare hjälper er att reda begreppen.

Tull- och punktskatter

Reglerna kring tull och punktskatter är komplicerade och ändras ofta. Med god insikt i regler och hantering kan du minimera dina risker och sänka företagets kostnader. Våra experter hjälper dig.

Fastighets- och byggmoms

Det finns många momsregler som berör dig inom fastighets- och byggbranschen. Vare sig du är fastighetsägare, byggherre eller har hyresgäster kan våra specialister hjälpa dig med kvalificerad momsrådgivning. Vi har lång erfarenhet från att bistå både noterade och ägarledda företag inom fastighets- och byggbranschen.

Bank och finans

Det finns många gränsdragningar mellan momspliktiga och momsfria tjänster inom det finansiella området. Våra experter inom bank och finans stöttara dig i dina skattefrågor.

Internationell handel

Säljer ditt företag varor och tjänster över gränserna kan vi ge värdefulla råd kring det komplicerade regelverket för moms. Som företagare är det viktigt att känna till dina möjligheter och risker vid transaktioner världen över. Våra rådgivare hjälper dig på vägen.

Ideell sektor

Skattereglerna inom ideell sektor kan vara svårtolkade och skiftande. Våra rådgivare hjälper er att reda begreppen.