Momsrådgivning för dig som gör affärer över gränserna

Om ditt företag säljer varor och tjänster över gränserna kan vi ge värdefulla råd kring det komplicerade regelverket för internationell moms. Som företagare är det viktigt att känna till dina möjligheter och risker vid transaktioner världen över.

En stor fördel med att kontakta våra momsexperter innan du börjar sälja varor och tjänster internationellt är att det går att undvika risker och identifiera möjligheter med rätt kunskaper.

Momsen är ofta en strategisk fråga som du måste ta hänsyn till innan nya strukturer införs. Även vid olika slags förvärv av varor och tjänster från utlandet är det viktigt att känna till hur momsreglerna fungerar och påverkar affären.

Utländsk moms, tull, transfer pricing och relaterade frågor

Våra specialister har lång erfarenhet av rådgivning kring moms för internationellt verksamma bolag. Vi har också ett etablerat och nära samarbete med andra specialister, särskilt inom transfer pricing, tull, internationell beskattning och redovisning, för att ge anpassad rådgivning till dig och ditt företag.

Tillsammans med Grant Thorntons internationella nätverk kan vi på ett snabbt och smidigt sätt stämma av skatteeffekter i över 135 länder. Behöver du stöd i internationell handel? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Auktoriserad skatterådgivare Lena Westfahl Kontakta Lena