hero banner
David Axelsson
Stockholm
Auktoriserad skatterådgivare

David Axelsson

David Axelsson är skattejurist på Grant Thornton i Stockholm sedan 2010, med inriktning mot mervärdesskatt. Han har även mångårig erfarenhet som handläggare vid Skatteverket med fokus mot mervärdesskatt.

David jobbar med rådgivning samt processföring inom många olika branscher och hela mervärdesskatteområdet, både på nationell som internationell nivå. Rådgivningen avser såväl tjänste- som varuproducerande företag. Han är även anlitad utbildare inom Grant Thornton Sverige samt i externa sammanhang.

David arbetar brett, men med en viss inriktning mot fastighets- och byggbolag, tech-bolag, bilhandelsbolag samt internationella varu- och tjänstetransaktioner. Vidare hjälper han ofta till i samband med skattemässiga due diligence, omstruktureringar, supply chain setups, fastighetstransaktioner samt vid förvärvsprocesser.

Kontakta gärna David för eventuella frågor rörande mervärdesskatt.

Tjänster
Bransch
Connect
David Axelsson
Auktoriserad skatterådgivare
David Axelsson
Möt våra experter