Lokal närhet i ett globalt nätverk.

Grant Thornton International Ltd är en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen hjälper dynamiska företag och organisationer att frigöra sin potential att växa genom att tillhandahålla praktiska handfasta råd i ett stort utbud av tjänster.

Över 47 000 Grant Thornton medarbetare i 130 länder fokuserar på att varje dag göra skillnad för kunder, kollegor och i samhällen där vi verkar.

Läs mer om vårt nätverk på grantthornton.global.

Auktoriserad revisor Mia Rutenius Kontakta Mia