article banner

Grant Thornton International Ltd

Lokal närhet i ett globalt nätverk.

Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag inom Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultbyråer som hjälper dynamiska bolag och organisationer att växa och utvecklas. Medlemsföretagen har sammanlagt ca 62 000 medarbetare i över 140 länder. 

Bolaget ägs av Lindebergs Intressenter AB som i sin tur ägs av 146 (145) partners. Samtliga är anställda i Grant Thornton Sweden AB. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Läs mer om vårt nätverk på vår globala sajt - grantthornton.global.

IBC director

Linda Karlsson

Kontakta Linda