Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag inom Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultbyråer som hjälper dynamiska bolag och organisationer att växa och utvecklas. Medlemsföretagen har sammanlagt 73 000 medarbetare i cirka 150 länder. 

Bolaget ägs av Lindebergs Intressenter AB som i sin tur ägs av 157 partners (juni 2023). Samtliga är anställda i Grant Thornton Sweden AB. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Läs mer om vårt nätverk på vår globala hemsida.