Samarbeten som främjar svenskt företagande

Tillsammans med entreprenörsföretag skapar vi framtiden – genom att arbeta för hållbar tillväxt. Vi är nämligen övertygade om att växande företag bidrar till samhällsnyttan genom att skapa jobb och välfärd.

Att nätverka och delta i aktiviteter med andra intressenter är en viktig del av vår verksamhet. Här skapas mötesplatser och värdefulla kontakter både för oss och för våra kunder och potentiella kunder. Det är också här vi delar erfarenheter och diskuterar lösningar på morgondagens utmaningar.

Läs om våra samarbeten nedan.

Di gasell logga

Di Gasell

Dagens Industri utser varje år de snabbast växande företagen i Sverige, Di Gaseller. Gasellerna är företag som ingår i näringslivets mellanskikt. Varje höst korar DI även Sveriges Supergasell, det företag som vuxit snabbast i hela Sverige under den senaste fyraårsperioden. Grant Thornton deltar i Gasellkonferenser och Gasellträffar runt om i landet.

Vårt samarbete med Di Gasell

Sustainergies logga

Sustainergies

Vi är nationell utbildningspartner till Sustainergies Academy, ett caseprogram för studenter intresserade av hållbarhet. Grant Thornton genomför lokala utbildningsträffar för varje program. Studenterna utbildas i hur företag kan arbeta med hållbarhet, en konsults verktygslåda och under träffarna får studenterna lösa hållbarhetsutmaningar som case. Varje år utbildar vi ca 120 studenter inom ramen för programmet.

Yeos logga

YEoS

Grant Thornton är guldsponsor till YEoS, ett rikstäckande nätverk för entreprenörer under 30 år. Organisationen jobbar med att utveckla och stödja unga talangfulla entreprenörer med verktyg, mentorskap och resurser som hjälper dem och deras företag att växa och utvecklas.

Umeå:2023

Hållbarhetsnätverket Sverige:2030 syftar till att hjälpa företagare att ligga steget före i den hållbara omställningen. Genom samarbetet erbjuder Grant Thornton en hubb för hållbarhetsfrågor i Umeå. Här träffas entreprenörer och representanter från det lokala näringslivet för samtal och nätverkande 5 ggr/år.

Anmäl dig till de olika tillfällena.