Risk Advisory Services – bolagsstyrning och internkontroll är en nyckel till framgång

Oavsett om du vill växa, omstrukturera eller skydda din verksamhet, kan vi hjälpa dig att hantera dina risker på ett effektivt sätt. Vi erbjuder tjänster inom Business Risk Services som hjälper dig att säkerställa din styrning och kontroll, uppnå compliance, optimera dina affärsprocesser och system, samt förbättra din prestation och konkurrenskraft. Vi har ett team av erfarna och kvalificerade specialister som kan anpassa sig till dina behov och utmaningar.

 • Effektiv styrning och riskhantering
 • Mångsidig erfarenhet från olika branscher
 • Anpassningsbara specialister för dina behov
 • Effektiv styrning och riskhantering
  Effektiv styrning och riskhantering
  Vi hjälper er att skapa en stark och effektiv styrning och riskhantering.
 • Mångsidig erfarenhet från olika branscher
  Mångsidig erfarenhet från olika branscher
  Vi har lång erfarenhet från olika branscher och sektorer.
 • Anpassningsbara specialister för dina behov
  Anpassningsbara specialister för dina behov
  Ett kompetent team med erfarna specialister som kan anpassa sig till dina specifika behov.

Vår expertis inom

Bolagsstyrning och internkontroll

Vi hjälper ditt företag att utveckla och implementera effektiva styrningsstrukturer, processer och system som stödjer din strategi, vision och värderingar.

Cybersäkerhet

Vi hjälper ditt företag att skydda din information, system och nätverk mot cyberhot, attacker och incidenter.

Dataanalys

Vi hjälper ditt företag att utnyttja din data som en strategisk tillgång som kan utgöra värdefulla insikter och beslutsstöd.

Finance Transformation

Vi hjälper ditt företag att effektivisera och optimera dina finansiella processer och system såsom rapportering, budgetering, prognostisering, analys och kontroll.

Internrevision

Vi hjälper ditt företag att granska och förbättra din interna kontroll och efterlevnad, oavsett om du vill uppfylla externa eller interna krav.

IPO börsintroduktion

Vi är din partner i din IPO-resa. Vi hjälper ditt företag att navigera genom hela IPO-processen från förberedelser, granskning, dokumentation och rapportering till notering och eftermarknad.

IT-styrning

Vi hjälper ditt företag att bedöma och förbättra din IT-kontrollmiljö.

Regelefterlevnad

Vi hjälper ditt företag att uppfylla de lagar och regler som gäller för din verksamhet, bransch och marknad.

SOX 404 review

Vi hjälper ditt företag att uppfylla kraven i SOX-404 genom att dokumentera, testa och rapportera om effektiviteten i din interna kontroll.

De aktuella samhällsutmaningarna som vi nu ser, har en ofrånkomlig påverkan på affärslandskapet och vårt förhållningssätt till bolagsstyrning. Där aktieägare tidigare kanske varit de mest tongivande intressenterna, framträder nu andra, som dessutom ställer nya krav på såväl ansvarstagande som transparens. Det är rimligt att anta att samhällets ökade krav och allmänhetens förväntningar kommer att ha en bestående inverkan på hur organisationer fungerar.

De senaste åren har vi noterat hur styrelser antagit en allt bredare palett av frågor och företagens planeringshorisont blir kortare. Framtiden ter sig allt svårare att prognosticera och bolagens omställningsförmåga blir alltmer central. Vi på Grant Thornton har lång erfarenhet av bolagsstyrning i olika branscher.

Annika Norrman Nordell, Head of Business Risk Services, Grant Thornton Sverige

Annika Norrman Nordell

Annika Norrman Nordell
Head of Business Risk Services
Annika Norrman Nordell

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Rapport

Bolagsstyrningsrapportering

En kartläggning av svenska börsbolag. Rapporten Bolagsstyrningsrapportering redovisar data, insikter och reflektioner utifrån den kartläggning av 156 börsnoterade svenska företag som Grant Thornton genomfört.

Rapport

Transaktionstrender 2023

Grant Thornton har härmed nöjet att för sjätte året i rad presentera Transaktionsrapporten, vilken i år fokuserar på den svenska transaktionsmarknaden 2023.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart företagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.