Säkra ditt företags it-hantering med vår IT Assurance

I dagens digitala samhälle finns många utmaningar och du och ditt företag måste både effektivisera och säkra informationshanteringen.

Digital hantering kräver stor säkerhet, både vad gäller skydd mot intrång och mot förlust av data. Det gäller inte minst att hantera risker relaterade till användning, bearbetning, lagring och kommunikation av affärskritisk data. Det ställs krav på olika typer av kontroller gällande administrativa processer, tekniska åtgärder och kvalitetssäkring av IT-miljön. Våra erfarna it-revisorer på vår avdelning IT Assurance erbjuder en noggrann genomgång av ditt företags it-hantering, både avseende de interna systemen och i ett vidare perspektiv då det gäller molnsäkerhet och cybersäkerhet.

Vilket behov har ditt företag? Kontakta oss, så hjälper våra experter dig att hitta en optimerad lösning anpassad till ditt företags IT assurance och informationshantering.

Vår expertis inom

GDPR

I maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (”GDPR”) i kraft. GDPR är ett regelverk för informationssäkerhet och behandling av personuppgifter. GDPR ersatte personuppgiftslagen och innebär en rad ökade krav på verksamheters behandling av personuppgiftsdata. Våra konsulter hjälper din verksamhet genom hela efterlevnadsprocessen av GDPR.

Dataanalys

Med toppmoderna verktyg hjälper vi dig att analysera stora mängder data och på så sätt omvandla er data till kunskap.

Cybersecurity

Cyberrisker ökar markant och olika typer av riktade cyberattacker drabbar företag och organisationer i olika branscher. Har ditt företag gjort en kartläggning och analys av företagets cyberrisker under det senaste året? Vi hjälper ditt företag att identifiera och analysera hur säkert företaget är och hur det klarar en cyberattack

Oberoende tredjepartsgranskning och bestyrkande

Många företag väljer att lägga ut sina it-tjänster och infrastruktur genom outsourcing. Olika företag har olika behov och nivå av säkerhet. För att säkerställa att ditt företag har rätt säkerhetsnivå kan våra it-revisorer utfärda ett bestyrkande.

IT-rådgivning

Utifrån ditt företags specifika behov stöttar vi med professionell it-rådgivning. Genom riskanalys och riskhantering identifierar vi risker med affärspåverkan och hjälper dig att hantera dessa. Du får hjälp med proaktiva insatser när det gäller it-styrning, strategi och effektivisering. Alla våra uppdrag inom it och digitalisering skräddarsys efter dig och dina behov.

IT-revision

IT-frågor kan vara en utmaning, speciellt för mindre och snabbt växande organisationer. Har du koll på ditt företags it-relaterade risker? Låt våra specialister stötta dig i dina it-relaterade utmaningar.

Peter Käll
Rådgivare inom IT Assurance
Peter Käll