Säkra ditt företags it-hantering med vår IT Assurance

I dagens digitala samhälle finns många utmaningar och du och ditt företag måste både effektivisera och säkra informationshanteringen.

Digital hantering kräver stor säkerhet, både vad gäller skydd mot intrång och mot förlust av data. Det gäller inte minst att hantera risker relaterade till användning, bearbetning, lagring och kommunikation av affärskritisk data. Det ställs krav på olika typer av kontroller gällande administrativa processer, tekniska åtgärder och kvalitetssäkring av IT-miljön. Våra erfarna it-revisorer på vår avdelning IT Assurance erbjuder en noggrann genomgång av ditt företags it-hantering, både avseende de interna systemen och i ett vidare perspektiv då det gäller molnsäkerhet och cybersäkerhet.

Vilket behov har ditt företag? Kontakta oss, så hjälper våra experter dig att hitta en optimerad lösning anpassad till ditt företags IT assurance och informationshantering.

IT-revisor Ritva Malmqvist Kontakta Ritva