I dagens digitala samhälle finns många utmaningar och du och ditt företag måste både effektivisera och säkra informationshanteringen.

Det gäller också att hantera risker relaterade till användning, bearbetning, lagring och kommunikation av affärskritisk data. Det ställs krav på olika typer av kontroller gällande administrativa processer, tekniska åtgärder och kvalitetssäkring av IT-miljön.

Vilket behov har ditt företag? Våra experter hjälper dig att hitta en optimerad lösning anpassad till företagets informationshantering.

IT-revisor Ritva Malmqvist Kontakta Ritva