Säkra ditt företags it-hantering med vår IT Assurance

I dagens digitala samhälle finns många utmaningar och du och ditt företag måste både effektivisera och säkra informationshanteringen.

Digital hantering kräver stor säkerhet, både vad gäller skydd mot intrång och mot förlust av data. Det gäller inte minst att hantera risker relaterade till användning, bearbetning, lagring och kommunikation av affärskritisk data. Det ställs krav på olika typer av kontroller gällande administrativa processer, tekniska åtgärder och kvalitetssäkring av IT-miljön. Våra erfarna it-revisorer på vår avdelning IT Assurance erbjuder en noggrann genomgång av ditt företags it-hantering, både avseende de interna systemen och i ett vidare perspektiv då det gäller molnsäkerhet och cybersäkerhet.

Vilket behov har ditt företag? Kontakta oss, så hjälper våra experter dig att hitta en optimerad lösning anpassad till ditt företags IT assurance och informationshantering.

Vår expertis inom

GDPR

I maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (”GDPR”) i kraft. GDPR är ett regelverk för informationssäkerhet och behandling av personuppgifter. GDPR ersatte personuppgiftslagen och innebär en rad ökade krav på verksamheters behandling av personuppgiftsdata. Våra konsulter hjälper din verksamhet genom hela efterlevnadsprocessen av GDPR.

Oberoende tredjepartsgranskning och bestyrkande

Många företag väljer att lägga ut sina it-tjänster och infrastruktur genom outsourcing. Olika företag har olika behov och nivå av säkerhet. För att säkerställa att ditt företag har rätt säkerhetsnivå kan våra it-revisorer utfärda ett bestyrkande.

IT-revision

IT-frågor kan vara en utmaning, speciellt för mindre och snabbt växande organisationer. Har du koll på ditt företags it-relaterade risker? Låt våra specialister stötta dig i dina it-relaterade utmaningar.

Annika Norrman Nordell
Head of Business Risk Services
Annika Norrman Nordell