Många företag väljer att lägga ut sina it-tjänster och infrastruktur genom outsourcing. Olika företag har olika behov och nivå av säkerhet.

För att säkerställa att ditt företag har rätt säkerhetsnivå kan våra it-revisorer utfärda ett bestyrkande.

Hur säkert är ditt moln?
Med fler och fler tjänster i molnet är det viktigt att säkra lösningen. Vi hjälper ditt företag med granskningar där vi går igenom det integritets- och avtalsmässiga. Vårt arbete baseras på vedertagna principer och internationella standarder, såsom ISO/IEC 27000, COBIT 5 och SOX.

Företag anlitar våra auktoriserade revisorer för att utföra granskning enligt ISAE 3402. Det är en oberoende, branschgodkänd tredjepartsstandard för rapportering och granskning av serviceorganisationer. Granskningen följer ett specifikt upplägg och kan utföras på två olika sätt:

  • A-rapport - utvärderar effektiviteten i kontroller vid en viss tidpunkt
  • B-rapport - utvärderar effektiviteten i kontroller under en viss tidsperiod

Kontakta våra erfarna it-revisorer för att få veta mer om hur granskningen går till och vilka intyg som kan utfärdas.

IT-revisor Peter Käll Kontakta Peter