Öka trovärdigheten och möjlighet att utveckla din hållbarhetsredovisning genom extern granskning och bestyrkande

En granskning av hållbarhetsredovisning bidrar till ökad transparens, trovärdighet och struktur. Granskning och revision har också gått från att vara önskvärt till att vara ett krav.

Hållbarhetsdata kan upplevas som komplex och svår eftersom hållbarhet omfattar olika delar. Det finns flera ramverk att följa och olika sätt att redovisa sin hållbarhetsdata. Med en granskning som också omfattar ett bestyrkande skapas förutsättningar för ökad trovärdighet och möjlighet att utveckla förbättra sin rapportering.

Hållbarhetsområdets ökande betydelse gör att intressenterna kräver att icke finansiell information bestyrks på samma sätt som den finansiella informationen. Som revisorer och oberoende part kan vi granska och bestyrka hållbarhetsredovisningar, i enlighet med internationella standarder som tex. Global Reporting Initiativ och Integrated Reporting.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vår granskning av hållbarhetredovisning för ditt företag kan tydliggöra utvecklingspotential, effektivisera era rutiner samt stärka positionen gentemot olika intressenter. Behöver du stöd i att upprätta en hållbarhetsredovisning kan vi självklart även hjälpa till med det.