hero banner
Annika Nygren
Stockholm
Hållbarhetsrådgivare

Annika Nygren

Annika Nygren jobbar som hållbarhetsspecialist och manager inom revision på Grant Thorntons kontor i Stockholm.

Grant Thorntons hållbarhetsspecialister arbetar främst med strategiskt hållbarhetsarbete som säkrar långsiktig framgång. Företag och organisationer påverkas i allt högre grad av de globala hållbarhetsutmaningarna, till exempel Eu:s Gröna Taxonomi och CSRD-direktivet. Strategiskt hållbarhetsarbete bör integreras i alla led, äga, styra och leda, i verksamheten och ingå i affärsmodellen. Då hanteras och undviks risker som finns kopplade till organisationen på bästa sätt.

Hållbarhetsdata kan upplevas som komplex och svår eftersom hållbarhet omfattar olika delar. Det finns flera ramverk att följa och olika sätt att redovisa sin hållbarhetsdata. Med en granskning som omfattar ett bestyrkande skapas förutsättningar för ökad trovärdighet och möjlighet att utveckla förbättra sin rapportering. Som revisorer kan vi granska och bestyrka hållbarhetsinformation både det som är obligatoriska och det som är frivilligt.

Kontakta gärna Annika om du har frågor som rör hållbarhet och icke-finansiell information.

Annika Nygren
Hållbarhetsrådgivare
Annika Nygren
Möt våra experter