Transportbranschen är unik på många sätt. Som entreprenör ställs du ständigt inför nya utmaningar. Särskilda regelverk, förutsättningar som förändras och omvärldens ökande krav inom hållbarhet är bara några exempel.

I vår branschgrupp Transportation and Logistics har vi samlat specialister inom revision, skatt, redovisning och rådgivning. Alla har jobbat med företag i branschen under lång tid och kan stötta dig och ditt bolag i alla dina utmaningar. Vi arbetar med alla slags transporter; på land, till sjöss och i luften.

Branschen ställs inför nya utmaningar
Oavsett om du representerar ägarledet, styrelsen, ledningen eller ansvarar för ekonomin, så kan du få råd av våra specialister. Vi har jobbat med branschen under lång tid och känner till både regelverken och utmaningarna. Därför vet vi att det är en speciell bransch, inte minst utifrån hur bolagen är uppbyggda och hur flödena ser ut. Vi tar fram beslutsunderlagen som hjälper dig att fatta trygga strategiska beslut, så att du kan få ut mesta möjliga av ditt bolag.

Påverkan från andra branscher
Hur påverkas transportbolag av konjunktur och regelverk i andra branscher? Eftersom vi har stor erfarenhet av byggbranschen med många fastighetsägare och byggbolag som kunder, kan vi stötta med tvärkompetens. Transport och logistik kan även påverkas av livsmedelsbranschen, där vi också har en dedikerad branschsatsning.

Framtiden
Är du nöjd med din situation som ägare idag? Är lönsamheten vikande eller är det dags att förvärva? Finns det tankar om att kunna sälja bolaget inom en fem-årsperiod? Oavsett din plan kan vi fungera som ett bollplank i dina strategiska frågor, kontakta oss här.

Vanliga frågeställningar som entreprenör

Hur kan du utveckla hållbarhetsarbetet?

Miljöfrågorna står i fokus i branschen. Men hållbarhet handlar också om socialt och ekonomiskt ansvar. Att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor innebär att hantera och undvika alla de risker som finns kopplade till ditt företagande, effektivisera verksamheten och stärka varumärket. .

Varför ska du välja branschanpassad revision?

Hos oss får du branschanpassade verktyg och vi vet vilka processer, flöden och rutiner som är särskilt viktiga att granska. Du kan vara trygg med att vi har full koll på åkaravräkningar, täkter och transportsedlar.

Vilka skattefrågor är viktiga för dig och ditt bolag?

Vår skatterådgivning baseras på kvalitet och hållbarhet, för att ditt företag ska växa och utvecklas långsiktigt. Du får också verktyg för att fatta rätt beslut såväl affärsmässigt som ekonomiskt. En av de viktigaste frågorna för branschen är om bolaget har rätt struktur. Här kan vi hjälpa till att skapa de bästa förutsättningarna.

Moms
I branschen är det vanligt med avräkningar, sam- och självfakturering. Här behöver säkerställas att den praktiska hanteringen följer momslagens krav, så att inte avdragsrätten för ingående moms äventyras i något led eller för någon part. Vi utreder vilka regler som gäller för just ditt företags situation och kartlägger eventuella möjligheter och risker som finns. Tillsammans med dig diskuterar vi hur dessa kan hanteras på bästa sätt.

Inom sjöfart har stora förändringar inträffat där frågan om fartyg går på öppet hav eller inte blivit central. Även vid landtransporter i internationell handel uppstår frågor om när moms ska faktureras på transporten eller inte. Vi stöttar dig också så att din affärsmodell är synkad med momsredovisning och fakturering? En viktig fråga är till exempel om transporter säljs i eget eller annans namn.

Ägarskifte
Generationsskifte eller försäljning? Detta är vanligtvis långa processer där vi kan vara med och stötta hela vägen. Regeringen nya förslag avseende 3:12 och generationsskiften gör att det nu är likvärdigt skattemässigt att skifta ett företag inom familjen som att sälja externt. Oavsett dina långsiktiga planer är vår rekommendation att börja förbereda i god tid.

Har du koll på redovisning och nyckeltal?

Både bokföringen och lönehanteringen är speciell inom branschen. Många upplever att det kan vara svårt att se vilka delar av verksamheten som går med vinst. Vi hjälper många företag i branschen med bokföring, lönehantering, bokslut och årsredovisningar. Vi tar också fram bra underlag på hur det faktiskt går. Detta gör att du kan ligga steget före och hållbara beslut för ditt företag.

Vad tjänar du på ett tydligt ägardirektiv?

Att vara extern vd eller styrelseledamot i ett ägarlett bolag innebär ständiga utmaningar.  

Hur kan styrelsearbetet utvecklas?

Rätt styrelsesammansättning och kompetens kan vara avgörande för er verksamhet. Vi kan hjälpa till att matcha ledamöter med våra stora nätverk. Om inte styrelsearbetet fungerar effektivt kan vi gå in och hjälpa till och leda styrelsemötena tills strukturen fungerar. Vi har även hjälpt många företag att ta fram en arbetsordning för styrelsen.

Behöver du stöd i frågor inom transport och logistik?

rich text with image

Framtidens Nyckeltal

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

Vilka nyckeltal säkrar din framgång? 

Säsongens event

17 apr. Kommande event
23 apr. Kommande event
Mattias Kjellman
Branschansvarig för Transportation and Logistics
Mattias Kjellman

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm