Specialanpassa din ekonomi- och lönehantering i vår kundplattform Flow där du också får rapporter och analyser för att kunna fatta rätt beslut. Kombinera det med löpande rådgivning från våra experter för att ta ditt företag vidare på tillväxtresan.

På Grant Thorntons avdelning Ekonomitjänster kan vi ta hand om hela eller delar av din redovisning, löneadministration och övrig ekonomihantering så att du kan fokusera på att driva och utveckla verksamheten. Med tekniska lösningar, exempelvis digital hantering av kvitton och leverantörsfakturor, sparar du tid och får tillgång till information och data där du är och när du behöver den. Du får ordning och reda som ger kontroll och trygghet.

Ekonomitjänster kompletterar den praktiska hanteringen med proaktiv rådgivning som stöttar dig hela vägen i ditt beslutsfattande för att skapa en långsiktigt hållbar och framgångsrik affär.

Starka relationer är viktiga för oss, vi är övertygade om att de gör att vi på ett bättre sätt kan hjälpa dig att forma ditt företags framtid.

Hela kakan – eller bara en bit?

Oavsett om du vill outsourca en hel ekonomi- och löneavdelning eller behöver en ekonomichef så har vi lösningen. Nedan hittar du våra tjänster och kan läsa mer om hur vi kan hjälpa just dig.

Ska bolaget etablera sig utanför Sveriges gränser?

Våra systerkontor i Norden och övriga världen kan hjälpa dig med ekonomi- och lönetjänster, med anpassning till lokala villkor. Som din samarbetspartner i Sverige kan vi samordna din administration och konsolidera dina verksamheter i Sverige och i övriga länder.

Få stöd i att effektivisera din ekonomifunktion

Vi stöttar i alla typer av frågor kring ekonomifunktioner, och berättar gärna hur vi på Ekonomitjänster kan underlätta din vardag.

Kontakta en rådgivare

Vår expertis inom

Kundfaktura

Med vår lösning för kundfakturor kan du upprätta en offert som omvandlas till arbetsorder och slutligen resulterar i en faktura som vi distribuerar till din kund. Vi hanterar även påminnelser och registrerar kundinbetalningar.

Kvitto och resa

Med vår smarta digitala funktion för kvittohantering effektiviserar vi bokföringsarbetet och sparar tid. Du som kund fotar kvittot direkt med din smartphone, lägger till belopp och kommentarer och sedan är underlaget klart för vidare elektronisk hantering och bokföring.

Leverantörsfaktura

Traditionell hantering av leverantörsfakturor kan vara tidskrävande och sakna effektiv styrning och kontroll. Grant Thorntons tjänst för elektronisk fakturahantering (EFH) ger dig helt nya möjligheter att effektivisera hanteringen av dina leverantörsfakturor. Fördelarna är flera, men framförallt sparar du både tid och pengar samtidigt som du får en säkrare process.

Lönetjänster

Grant Thornton erbjuder en komplett hantering av ditt företags lönetjänster: från inrapportering till utbetalning och rapportering, kontrolluppgifter, statistik och pensionsadministration. Tillsammans går vi igenom dina behov och skräddarsyr sedan en lösning som passar just din verksamhet.

Budget, rapporter och analyser

Med vår digitala lösning blir din ekonomiska information både mer lättillgänglig och lättare att förstå. Informationen är tillgänglig dygnet runt och du kan när som helst ta ut dina rapporter i realtid.

Redovisning

Vi kan sköta redovisning i form av löpande bokföring, bokslut, deklarationer och årsredovisning, medan du själv sköter kundfakturering, betalningar och lön. Fördelarna för dig är många; tillgång till uppdaterad kompetens, personlig kontakt och mindre sårbarhet.

Rådgivning

En nyckel till att bolag kan växa med lönsamhet är ordning och reda och struktur. Det gör att ”allt flyter” och att medarbetarna vet vilka befogenheter och vilket ansvar de har. Då kan även styrelsen och ägarna sova gott om natten, i vetskap om att det finns kvalitetssäkrade, effektiva rutiner på plats i verksamheten.

Specialisttjänster

Förutom att ditt bolag kan outsourca hela ekonomiavdelningen eller löneavdelningen till oss kan vi även vara behjälpliga med mer specialiserade eller tillfälliga tjänster. Vi har drivna konsulter och rådgivare som står redo att bidra med bred erfarenhet och ett nätverk av experter.

Tid och projekt

Vill du också förenkla kostnadsuppföljningen och få en mer överskådlig planering av företagets beläggning? Vår digitala lösning effektiviserar och säkerställer ditt företags tidrapportering och projektredovisning. Att ta fram underlag för löneutbetalning och fakturering har aldrig varit enklare.

Säsongens event

26 juni Kommande event
26 juni Kommande event
rich text with image

Framtidens Nyckeltal

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

Vilka nyckeltal säkrar din framgång? 

Man som använder Grant Thornton på sin datorskärm

Grant Thornton Flow

Med Flow får du en komplett digital arbets- och samarbetsyta för ett smartare och enklare företagarliv. En plattform där vi erbjuder verktyg, tjänster och rådgivande innehåll. Allt samlat på en plats via en säker inloggning med BankID.

Upptäck Grant Thornton Flow

Anna Nilsson
Affärsområdeschef För Ekonomitjänster
Anna Nilsson

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm