De bästa lösningarna för dig som driver fåmansföretag

Hos Grant Thorntons skattekonsulter får du som äger och driver ett fåmansföretag en helhetslösning, som är anpassad till dina och företagets specifika behov. Vi arbetar nära dig som kund och hjälper till med att praktiskt genomföra de åtgärder vi föreslår.

Som ägare till ett fåmansföretag behöver du ta hänsyn till särskilda regler om utdelning och kapitalvinster, vilket styr beskattning av ägare till fåmansföretag. Reglerna är komplicerade men kan med rätt hantering kan du undvika onödig beskattning. Vi ser till att du har rätt ägarstruktur för ditt fåmansföretag och att vinsten blir skatteeffektiv.

Helhetsrådgivning för företaget – och för familjens trygghet

Vi ger dig tillgång till ett team av erfarna konsulter som i samråd med dig hittar de bästa lösningarna för ditt fåmansföretag. Vi ser också till den helhet som inkluderar privatekonomin och tryggheten för dig och din familj.

Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa en lämplig struktur i ditt fåmansföretag och hur du kan planera hantering av lön, utdelning och vinst för att uppnå optimal korrekt beskattning.

Vår expertis inom

3:12-reglerna

För delägare som är (eller under den senaste femårsperioden varit) verksamma i betydande omfattning i fåmansföretag finns särskilda regler (3:12-reglerna). Reglerna innebär förenklat att utdelning och kapitalvinst i viss omfattning ska tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för kapital.

Incitamentsprogram

Våra rådgivare skapar helhetslösningar inom värdepappersrelaterade incitamentsprogram. Vi tar fram beslutsunderlag och juridiska handlingar samt utformar ett lämpligt program.

Individbeskattning

Våra rådgivare hjälper dig med allt som rör individbeskattning. Det kan handla om inkomst av enskild näringsverksamhet, skogsbeskattning, försäljning av fastigheter, beskattning av värdepapper och övriga kapitaltillgångar.

Skatterevision och processer

Med god planering och rätt kunskap går det ofta att förhindra en skatteprocess. När det ändå inte är möjligt är det viktigt, och många gånger helt avgörande, att ta in professionell hjälp så tidigt som möjligt.

Generationsskifte

Ett ägarskifte kräver god planering. Vi kan reglerna och förutsättningarna som hjälper er att skapa förutsättningar för ett bra ägarskifte.

Ägarfrågor

För dig som äger och driver ett fåmansföretag utgår vi från både din och företagets skattesituation i vår rådgivning.