hero banner
David Sveger
Stockholm

David Sveger

Auktoriserad skatterådgivare

David Sveger är auktoriserad skatterådgivare och specialist inom skatterätt med inriktning på fåmansföretagsbeskattning, fastighetsbeskattning och allmän företagsbeskattning.

Kontakta gärna David för eventuella frågor du har om omstruktureringsfrågor, fastighetsfrågor samt planera en bra skattemässig struktur och ägande.

Möt våra experter