David Sveger Auktoriserad skatterådgivare Stockholm 08-563 072 50

David Sveger är auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton i Stockholm.