hero banner
David Sveger
Stockholm
Auktoriserad skatterådgivare

David Sveger

David Sveger är auktoriserad skatterådgivare och specialist inom skatterätt med inriktning på fåmansföretagsbeskattning, fastighetsbeskattning och allmän företagsbeskattning.

Kontakta gärna David för eventuella frågor du har om omstruktureringsfrågor, fastighetsfrågor samt planera en bra skattemässig struktur och ägande.

David Sveger
Auktoriserad skatterådgivare
David Sveger
Möt våra experter