Privacy policy

Grant Thornton värnar om våra användares och kunders integritet och eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Vi uppmanar dig att läsa igenom följande policy då den bl.a. beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Ta gärna del av denna policy vid varje besök då den kan ändras från tid till annan.

Om du besöker grantthornton.se, Webbkontoret och karriar.grantthornton.se. och lämnar dina personuppgifter till Grant Thornton samtycker du till behandling av dem, och användning av cookies, i enlighet med denna policy.

grantthornton.se innehåller länkar och hänvisningar till externa webbplatser som tillhandhahålls av annat medlemsföretag inom Grant Thornton International Ltd eller tredje part. Denna policy är endast tillämplig på personlig information som inhämtas och behandlas på grantthornton.se, Webbkontoret och karriar.grantthornton.se. Grant Thornton ansvarar följaktligen inte för integritetsfrågor på webbplatser som tillhandhahålls av annan part.

Cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som skickas från en webbserver till din webbläsare och sedan lagras på din stationära eller mobila enhet. Cookies kan inte läsa data från din enhet eller cookie-filer som skapats av andra webbplatser, och skadar inte ditt system. Då grantthornton.se använder cookies följer nedan information om vad cookies används till och hur användning av dem kan nekas.

granttornton.se, students.grantthornton.se och professionals.grantthornton.se
Vi använder cookies för att bevaka prestandan på våra webbplatser och för att förbättra användarupplevelsen. Informationen samlas anonymt och innefattar antalet besökare, varifrån besökaren senast kommer ifrån och vilka andra sidor som besökts. För att välja att bort cookies från Google Analytics gå till http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vi bäddar in videos från YouTube, Vimeo och vår Twitter. Inbäddade videos sätter inga egna cookies och kan även visas utan några cookies alls. Om du delar videos kommer dock YouTube att placera cookies, i syfte att beräkna bandbredd, räkna upp antalet visningar samt lagra sessionsinställningar. Dessa cookies samlar ingen information som identifierar användaren. Vi bäddar in vårt Twitter-flöde och cookies används för att identifiera dig för Twitter. Om du saknar ett konto eller inte tidigare besökt twitter.com kommer Twitter att tilldela dig en unik kod för att spåra ditt besök på Twitter.

Webbkontoret
Webbkontoret använder cookies som sparar en fil på din dator, vilka används bl.a. för att dina inställningar i Webbkontoret ska fungera nästa gång du loggar in. Webbkontoret använder även sessionskakor för att underlätta för dess användare. Under tiden du är inloggad i Webbkontoret lagras den temporärt i enhetens minne och försvinner när applikationen stängs ned eller utloggning sker.

Hantera cookies
Du kan återställa din browser för att neka cookies eller för att uppmärksamma när en cookie skickas. Browsers möjliggör för dig att kontrollera lagrade cookies på din enhet via inställningar. För att lära dig mer om cookies, inklusive vilka cookies som skickas, hur de kan hanteras och raderas, besök http://www.allaboutcookies.org. Notera att begränsning av cookies kan innebära att ni inte har möjlighet att använda webbplatsens funktionalitet fullt ut.

Personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Grant Thornton Sweden AB (org. nr 556356-9382) är enligt gällande personuppgiftslag ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker vid besök eller användande av tillgängliga tjänster på vår webbplats. När du skickar en kontaktförfrågan, beställer publikationer, söker lediga tjänster, anmäler dig till seminarier, för nyhetsbrev m.m. kan du bli ombedd att lämna vissa personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, IP-adress, telefonnummer, e-postadress och faktureringsinformation. Om du lämnar dina personuppgifter till Grant Thornton samtycker du till behandling av dem, i enlighet med denna policy. Du ansvarar själv för att lämnade uppgifter hålls aktuella.

Personuppgifter registreras och behandlas av Grant Thornton huvudsakligen i administrativt syfte, för att kunna tillhandahålla grantthornton.se och för att kommunicera med besökare. Vi använder även personuppgifter som underlag för affärs- och metodutveckling, för att tillhandahålla dig och din organisation relevant information samt för statistiska ändamål. Genom att analysera besökares demografi, intressen och beteenden uppnår vi en bättre förståelse för våra besökare och kunder. Statistiken sammanställs och analyseras på aggregerad och anonym basis.

Lediga jobb, Get Practice och Get Challenged
Dina personuppgifter registreras i syfte att administrera rekryteringen av sökt tjänst eller plats. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för rekryterande personer inom organisationen. Dina uppgifter lagras till dess att rekryteringsprocessen är avslutad. Dina uppgifter kan komma att sparas längre för det fall att vi ser möjlighet för dig att delta i någon annan rekryteringsprocess längre fram.

Seminarier och nätverk
Dina personuppgifter registreras och lagras i syfte att administrera, förbereda och utvärdera träffar och medlemskap i nätverk samt informera om kommande intressanta seminarier, träffar och nyheter. Lämnade uppgifter lagras till dess att du meddelar att de ska tas bort och kan komma att vidarebefordras till underleverantör som tillhandahåller vårt eventverktyg.

E-nyhetsbrev, Target, litteratur m.m.
Dina personuppgifter registreras och lagras i syfte att kunna tillhandahålla efterfrågade beställningar eller utskick via e-post. Lämnade uppgifter lagras till dess att du meddelar oss att prenumeration ska avslutas via länk i tidigare utskickad e-post eller leverans av engångsutskick slutförts.

Kontaktförfrågan m.m.
Dina personuppgifter registreras och lagras i syfte att utveckla en Q&A. Dina uppgifter lagras till dess att du meddelar att de ska tas bort.

Till vem vidarebefordrar vi personuppgifter?
Grant Thornton kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till medlemsföretag inom Grant Thornton International Ltd eller underleverantörer om det anses nödvändigt för tillhandhållande av grantthornton.se eller kunna uppfylla din begäran om efterfrågad tjänst. Dina personuppgifter kan därför komma överföras elektroniskt till server utanför såväl Sverige som EES, för att användas, lagras eller annars behandlas där.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut. Härutöver kommer personlig information inte att överföras, såvida Grant Thornton inte är skyldigt till eller tillåtet att göra så enligt lag, eller när så krävs i syfte att utföra vår verksamhet (t.ex. vid outsourcing eller annan extern förvaltning). Dina personuppgifter sparas endast så länge som bedöms nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, såvida inte annat framgår av denna policy.

Avregistrering
Du kan när som helst begära att vi ska upphöra med behandling av dina personuppgifter. Om du vill göra detta, vänligen kontakta oss på marknad@se.gt.com. Om du har anmält dig till nyhetsbrev, prenumerationer eller notifiering av andra uppdateringar och inte vill ha fler e-postmeddelanden avanmäler du detta i länk i utskicket.

Säkerhet

Dessvärre kan ingen dataöverföring via internet eller annat nätverk garanteras oinskränkt säkerhet. Grant Thornton vidtar rimliga åtgärder att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy, mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Webbkontoret
För din säkerhet sker inloggning till Webbkontoret genom en autentisering i två steg och användare ansvarar själv för att inloggning inte görs tillgänglig för obehöriga personer. Användare ansvarar även för att med på marknaden tillgänglig teknik förhindra att din stationära eller mobila enhet inte drabbas av virus eller liknande. Webbkontoret har följande åtkomster i din mobila enhet:

  • Åtkomst till Internet – för att Webbkontoret ska kunna kommunicera med Grant Thorntons servrar och system i samband med nyttjande av Webbkontorets tjänster och vid annan kommunikation med Grant Thornton.
  • Åtkomst till kamera och bildgalleriet – för att möjliggöra användande av bilder i samband med funktionen Skicka underlag.

Kontakt

Vi vill hålla dina personuppgifter aktuella och korrekta.

Om du vill veta vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, kan du skriva till Grant Thornton Sweden AB, Att: Personuppgiftsombudet, Box 7623, 103 94 Stockholm. En gång per kalenderår har du rätt att utan kostnad få ett registerutdrag som visar vilka uppgifter om dig som behandlas. Begäran om registerutdrag ska göras skriftligen till Grant Thorntons postadress och vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om sökandes namn och personnummer. Utdrag sänds till den sökandes folkbokföringsadress snarast efter att ansökan inkommit.