Förteckning över underleverantörer

Allmänt

Nedan följer information om de underleverantörer som Grant Thornton Sweden AB i förekommande fall anlitar för behandling av personuppgifter för kunds räkning inom ramen för sina kunduppdrag, enligt biträdesavtal med kund. Listan uppdateras kontinuerligt allteftersom Grant Thornton lägger till eller byter ut underleverantörer.

En underleverantörs behandling kan avse hantering i syfte att utföra det enskilda uppdraget eller hantering som följer av den övergripande struktur Grant Thornton inrättat för sin drift av verksamheten. Vilka underleverantörer som är aktuella är beroende av hur det enskilda kunduppdraget är avtalat.

Kund bör löpande hålla sig uppdaterad om informationen avseende Grant Thorntons underbiträden och utan onödigt dröjsmål meddela Grant Thornton om eventuella invändningar mot nya underbiträden, i enlighet med vad som framgår av biträdesavtalet.

 • Fortnox Aktiebolag
 • QLogic AB
 • Ninetech CloudPro AB
 • Dicom Expense AB
 • Intelligenca AB
 • Hogia Redovisning & Revision AB
 • Scancloud AB
 • Företagsplatsen AB
 • Visma Consulting AB
 • Thomson Reuters (Professional) UK Limited
 • Equus Software, LLC
 • Depona AB
 • IT Innovation group MKP AB
 • Wolters Kluwer Scandinavia AB
 • TeleComputing Sweden AB
 • Microsoft Office 365
 • Palette Software AB