article banner

Förteckning över underleverantörer

Allmänt

Nedan följer information om de underleverantörer som Grant Thornton Sweden AB allmänt och i förekommande fall anlitar för behandling av personuppgifter för kunds räkning inom våra uppdrag, enligt biträdesavtal med kund.

En underleverantörs behandling kan avse hantering i syfte att utföra det enskilda uppdraget eller hantering som följer av den övergripande struktur Grant Thornton inrättat för sin drift av verksamheten.

Kund bör löpande hålla sig uppdaterad om informationen om underbiträden och att utan onödigt dröjsmål meddela Grant Thornton om eventuella invändningar mot nya underbiträden, i enlighet med vad som framgår av biträdesavtalet.

 • Fortnox Aktiebolag
 • QLogic AB
 • Ninetech CloudPro AB
 • Dicom Expense AB
 • Hogia Redovisning & Revision AB
 • Scancloud AB
 • Visma Consulting AB
 • Visma Enterprise AB
 • Verified Global AB
 • Depona AB
 • IT Innovationgroup MKP AB
 • Wolters Kluwer Scandinavia AB
 • Visolit Sweden AB
 • Microsoft
 • Medius Ascendo AB
 • Flex Applications Sverige AB
 • Your Company Sweden AB
 • Andra medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd (GTIL)