Vi förstår din bransch

Vi har bred erfarenhet inom respektive bransch och arbetar i skräddarsydda team sammansatta med experter från våra olika tjänsteområden.

Våra branschexperter har goda kunskaper om marknadsförändringar, regulatoriska förutsättningar och omvärldsfaktorer i de branscher som du verkar inom. Vi samarbetarmed flera olika branschorganisationer, vilket gör att vi ständigt är uppdaterade på nyheter och förändringar inom just din bransch.

Lokal expertis i ett global nätverk

Vi finns representerade med vår expertis från norr till stöder, och även globalt genom Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultbyråer. Så att du kan få all rådgivning du behöver både globalt och lokalt – allt samlat under ett tak.

Vår expertis inom

Tech

Techföretag är digitala från dag ett. Därför är vår kompletta lösning för ekonomihantering Grant Thornton Flow helt digital och du når den dygnet runt med säker inloggning. I det löpande strategiarbetet finns våra affärsrådgivare vid din sida. De stöttar dig med affärsplan, frågor kring tillväxtstrategi, aktieägaravtal och liknande. Techbolag är, eller blir, ofta globala. Det kräver en rådgivare som har full koll på internationella beskattningsfrågor. Du får också våra experters fulla stöd när det gäller värdering och transaktioner vid förvärv och försäljning.

Healthcare

Vi kan den privata vård- och omsorgsbranschen! Sedan 2010 tar vi årligen fram en studie av den privata vård och omsorgsmarknaden i Sverige ur ett finansiellt perspektiv. Vid värderingar av privata vårdverksamheter, försäljning av privata vårdbolag samt vid komplicerade upphandlingar är våra branschexperter ett tryggt stöd. Fler och fler aktörer vänder sig också till oss för att få hjälp med viktiga momsutredningar och granskningar av kvalitetsindikatorer inom vårdsektorn.

Not for Profit

Branschgruppen för ideella organisationer och stiftelser har samlad kompetens från flera olika områden för specifikt anpassad rådgivning utifrån dina frågeställningar. Vi sätter samman ett team av specialister för att stödja dig med de frågor som är aktuella för just din organisation. Hos oss finns all den specialistkompetens du som företrädare för en ideell organisation eller stiftelse behöver - oavsett om du sitter i styrelsen, är verksamhetschef eller ekonomiansvarig.

Private Equity

Att ta steget från ett ägarlett företag till ett Private Equity-ägt företag kan vara en stor förändring. Vi är ditt stöd i transformeringen. När tillväxtdrivna entreprenörsföretag står inför förvärv och försäljning kan våra experter hjälpa till med transaktionsstöd och due diligence. Vid omstruktureringar av fond- och portföljbolag hjälper vi till oavsett om det rör en skattemässig eller finansiell omstrukturering.

Financial Services

Transparensen ökar och de regulatoriska kraven blir mer komplexa för företag i den finansiella sektorn. Att hantera dessa förändringar är viktiga utmaningar för företagen. Inom vår branschgrupp Financial Services har vi samlat spetskompetens för att stötta bolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Våra rådgivare kan stötta med tjänster inom compliance, risk och internrevision samt rådgivning kring exempelvis penningtvättsregelverk, och Forensic utredningar.

Food and Beverage

Grant Thornton har lång erfarenhet inom livsmedelsindustrin och vi förstår dina utmaningar med nya produkter, marknader och distributionsmodeller. Vi hjälper dig som är grossist, producent eller detaljist med olika typer av branschanpassad rådgivning, revision och ekonomitjänster. Vi hjälper till med strategiskt hållbarhetsarbete och hållbarhetsanalyser. Våra experter stöttar också i frågor som rör branschens komplexa moms- och tullfrågor.

Transportation and Logistics

Särskilda regelverk, förutsättningar som förändras och omvärldens ökande krav inom hållbarhet påverkar transportbranschen. För att hålla företag uppdaterade, förutse risker och sätta rätt strukturer hjälper våra experter till. Vi har samlat specialister inom revision, skatt, redovisning och rådgivning. Alla har jobbat med företag i branschen under lång tid och kan stötta dig och ditt bolag i dina utmaningar.

Real Estate and Construction

Grant Thorntons fastighetsgrupp är ett team branschspecialister med lång erfarenhet inom rådgivning, skatt, redovisning och revision. Vi ger dig trygghet i både stora och små fastighetsfrågor. Vår branschgrupp är specialister på hur du hanterar kostnaderna rätt skattemässigt och de komplexa momsreglerna. Med erfarenhet från över 1100 revisionsuppdrag inom fastighetsbranschen kan du vara trygg med att vår revision fokuserar på riskerna i just din verksamhet. Vi ger dig också råd för ett mer effektivt och lönsamt fastighetsägande.

rich text with image

Framtidens Nyckeltal

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

Vilka nyckeltal säkrar din framgång?