Har du frågor kring rådgivning, vill du få ett kostnadsförslag, eller vill du ge oss feedback? Hör av dig, så återkommer vi så snabbt vi kan.
Senaste nytt
Skatterättsnämnden anser att upplåtelse av en digital plattform för tillhandahållande av vård till patienter utgör en administrativ tjänst. Avgörandet sätter återigen ljuset på tolkningen av förmedlingsbegreppet vad gäller moms. Våra momsrådgivare kommenterar beskedet.
Lena Westfahl
| 1 min lästid |
Inför årsskiftet finns det en mängd beslut, regler och omständigheter som kan påverka skatten för dig som företagare. Tobias Bjarneborg, auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton, guidar dig rätt inför årsskiftet och ger sina 10 bästa tips inför bokslut och deklaration.
Tobias Bjarneborg
Tobias Bjarneborg
| 6 min lästid |
Idag använder många företag digitala plattformar och appar för försäljning av varor och tjänster. När försäljningen sker över landsgränserna är det ofta en utmaning för skattemyndigheterna att få in korrekt underlag för inkomstskatt och moms. Från och med den 1 januari 2023 gäller därför ett nytt EU-direktiv – DAC7 - som innebär rapporteringsplikt för den som äger en plattform. Informationen kommer därefter automatiskt utbytas mellan EU:s medlemsländer oavsett om plattformen är belägen inom eller utanför EU. Våra skatterådgivare reder ut vad som gäller.
Uwe Scheele
Uwe Scheele
| 4 min lästid |
Utomståenderegeln, dvs. den skatteregel som gäller när aktiva delägare i ett fåmansföretag inte beskattas enligt 3:12, har nu prövats i ytterligare en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. HFD klargör i domen att utomståenderegeln inte är tillämplig när de aktiva ägarna och de utomstående ägarna inte samtidigt ägt andelar under hela den föregående femårsperioden. HFD ändrar därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked, vilket enligt Grant Thorntons skatteexperter var väntat.
Joanna Bertlin
Joanna Bertlin
| 5 min lästid |
Allt fler organisationer inser att de behöver bättre kunskap om sin omvärld för att identifiera nuvarande och framtida möjligheter och hot mot verksamheten. För att inte försätta sig i onödiga interna eller externa risker krävs analyser, ett arbete som bäst börjar i Styrelsen. Styrelsens huvuduppgifter i en ideell förening blir då tydlig: Minimera risk och säkra möjligheter. Grant Thorntons experter Pernilla Zetterström Varverud och Magnus Giese guidar dig.
Pernilla Zetterström Varverud
Magnus Giese
| 3 min lästid |

Kompetensutveckla med säsongens seminarier, webbinarier och event

Möt våra experter

Sök efter en av våra experter inom

eller

alternativt på

eller

Karriär
Morgondagens arbetsplats
Vi erbjuder stora möjligheter för våra medarbetare att utvecklas och utmanas. Genom vårt fokus på entreprenörsföretag skapas ständigt nya karriärvägar, när branscher utvecklas och nya typer av företag växer fram.
Students Professionals
Morgondagens arbetsplats