Kvalificerad rådgivning inom viktiga områden som rör din verksamhet

Våra specialister ger dig professionellt stöd för att ditt företag ska kunna utvecklas och växa. Det kan handla om alltifrån rådgivning vid finansiell rapportering och ekonomiservice till hållbarhetstjänster. Vi är också ett professionellt stöd vid förvärv och företagsöverlåtelser samt utför due diligence.

Vi erbjuder också helhetsrådgivning av vårt samlade tjänsteutbud tillsammans med specialister från alla våra affärsområden.

Med oss som rådgivare kan du vara trygg. Våra konsulter har gedigen utbildning och erfarenhet inom just sitt specialistområde. Behövs det, kan vi även ta hjälp av våra internationella kollegor inom paraplyorganisationen Grant Thornton International.

Få stöd på din tillväxtresa av våra rådgivare

Behöver du stöd för att ditt företag ska kunna växa och utvecklas? 

Kontakta våra rådgivare

Vår expertis inom

Affärsrådgivning

På Grant Thornton erbjuder vi strategisk rådgivning som hjälper dig att planera, prioritera och utföra dina viktiga affärsstrategier på ett effektivt sätt. Hos oss får du helhetsrådgivning av vårt samlade tjänsteutbud tillsammans med specialister inom våra affärsområden.

Bolagstjänster

Att köpa ett lagerbolag möjliggör omgående verksamhetsstart utan väntan på registrering. Vi hjälper dig snabbt så att du kan komma igång med din verksamhet.

CSRD-direktivet

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett EU-direktiv och en del av EU:s så kallade gröna giv vars mål är att öka transparens, kvalitet och jämförbarhet. CSRD ersätter NFRD (Non Financial Reporting Directive), liksom Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering.

Dispute services

Våra konsulter har lång erfarenhet av ekonomiska tvister, i såväl små som stora bolag. Våra insatser har varierat från enklare analyser och kortfattade kommentarer till fullständiga oberoende värderingar.

Finansiell rapportering

Våra konsulter stöttar dig som CFO eller ekonomichef med den finansiella rapporteringen. Vi ger professionellt stöd både när det gäller den legala rapporteringen enligt uppställda lagar och krav och den interna rapporteringen som ska utgöra beslutsstöd.

Forensic services

Grant Thornton genomför även anti –fraud-kartläggningar, en genomgång av företagets verksamhet där våra specialister bedömer risken för oegentligheter inom olika områden. Du får också praktiska förslag på hur fraudrisker kan förebyggas.

Governance risk compliance

I vår strävan att verka för ett välmående näringsliv i Sverige är Grant Thornton engagerade i att stötta främst mindre och snabbt växande organisationer i att etablera god och effektiv bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad.

Hållbarhetsrådgivning

Omvärldens krav på företagens prestation ökar, inte bara finansiellt, utan även miljömässigt och socialt. Det är företagens totala ansvarstagande och den funktion som de fyller i samhället som räknas.

Integration & Separation

Vi hjälper våra kunder genom hela processen, från att definiera separationsalternativ och förstå den potentiella påverkan på värdeskapandet, till att utveckla och leverera robusta separationsplaner.

Internationella tjänster

Vårt International Business Centre (IBC) erbjuder tjänster inom revision och rådgivning, redovisning och skatt med ett internationellt perspektiv mot en internationell marknad genom våra medlemsföretag i cirka 150 länder. Få lokal expertis - oavsett var i världen du gör affärer.

Internrevision

Grant Thornton kan genomföra riktade granskningsinsatser för internrevisionens räkning. Hela internrevisionsfunktionen kan även outsourcas till Grant Thornton då vi genomför granskning i enlighet med styrelsens fastställda granskningsplan. Avrapportering sker löpande med tydliga granskningsresultat och relevanta rekommendationer till förbättringar.

M&A services

Om du vill hitta en ny ägare till ditt företag har vi kunskapen och nätverket. Det är viktigt att hitta rätt typ av ägare och förbereda företaget på en ägarförändring. Genom vårt nätverk och våra långsiktiga relationer med olika typer av industriella köpare, investment- och riskkapitalbolag hjälper vi dig som befintlig ägare att hitta rätt typ av köpare. Vi projektleder och stöttar dig genom hela säljprocessen.

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Grant Thornton ger rådgivning till dig som aktör inom den finansiella sektorn och står under Finansinspektionens tillsyn med att uppfylla de höga standarder som krävs för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Transaction advisory services

Inom transaktionsrådgivning, som omfattar både förvärvsrådgivning och försäljningsrådgivning, fokuserar vi på att du ska kunna fatta informerade beslut kring investeringar och överlåtelser. Våra experter ger dig en tydlig analys med slutsatser och rekommendationer.

Värdering och finansiell modellering

Vårt specialistteam kan hjälpa till med alla typer av företagsvärderingar. Teamet har bred erfarenhet och utför kontinuerligt oberoende värderingar, indikativa värdeutlåtanden och fairness opinons (så kallade second opinions). Bland våra kunder finns såväl svenska som internationella företag.

rich text with image

Framtidens Nyckeltal

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

Vilka nyckeltal säkrar din framgång? 

Man som använder Grant Thornton på sin datorskärm

Grant Thornton Flow

Med Flow får du en komplett digital arbets- och samarbetsyta för ett smartare och enklare företagarliv. En plattform där vi erbjuder verktyg, tjänster och rådgivande innehåll. Allt samlat på en plats via en säker inloggning med BankID.

Upptäck Grant Thornton Flow

Mats Öberg
Affärsområdeschef för Rådgivning
Mats Öberg

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm