Kvalificerad rådgivning inom viktiga områden som rör din verksamhet

Våra specialister ger dig professionellt stöd för att ditt företag ska kunna utvecklas och växa. Det kan handla om alltifrån rådgivning vid finansiell rapportering och ekonomitjänster till hållbarhetstjänster. Vi är också ett professionellt stöd vid förvärv och företagsöverlåtelser samt utför due diligence.

Vi erbjuder också helhetsrådgivning av vårt samlade tjänsteutbud tillsammans med specialister från alla våra affärsområden.

Med oss som rådgivare kan du vara trygg. Våra konsulter har gedigen utbildning och erfarenhet inom just sitt specialistområde. Behövs det, kan vi även ta hjälp av våra internationella kollegor inom paraplyorganisationen Grant Thornton International.

Få stöd på din tillväxtresa av våra rådgivare

Behöver du stöd för att ditt företag ska kunna växa och utvecklas? 

Kontakta våra rådgivare

Vår expertis inom

Deals - Transaktionsrådgivning

Att skapa en lönsam och hållbar tillväxt kan vara en utmaning oavsett ekonomiskt klimat. För allt fler företag har en sund tillväxtstrategi blivit en central del för att lyckas med utvärderingar och transaktioner. På Grant Thornton möter vi upp er tillväxtstrategi med skräddarsydd rådgivning utifrån utgångspunkten att varje företag och transaktion är unik.

ESG & hållbarhetsrådgivning

Hållbarhet driver affären och är en väsentlig del för att uppnå en långsiktigt lönsam organisation. Därför har vi ett dedikerat team för hållbarhetstjänster som bistår våra kunder, nationellt och internationellt, med expertkompetens inom hållbarhetsområdet.

Financial Advisory Services

Inom Financial Advisory Services har vi samlad expertis för att stödja företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi hjälper våra kunder med bland annat internrevision, olika oberoende granskningsinsatser, granskning och rådgivning inom AML/CTF samt mycket mer.

Risk Advisory Services

Vi erbjuder tjänster inom Business Risk Services som hjälper dig att säkerställa din styrning och kontroll, uppnå Compliance, optimera dina affärsprocesser och system, samt förbättra din prestation och konkurrenskraft.

Affärsrådgivning

På Grant Thornton erbjuder vi strategisk rådgivning som hjälper dig att planera, prioritera och utföra dina viktiga affärsstrategier på ett effektivt sätt. Hos oss får du helhetsrådgivning av vårt samlade tjänsteutbud tillsammans med specialister inom våra affärsområden.

Bolagstjänster

Att köpa ett lagerbolag möjliggör omgående verksamhetsstart utan väntan på registrering. Vi hjälper dig snabbt så att du kan komma igång med din verksamhet.

Finansiell rapportering

Våra konsulter stöttar dig som CFO eller ekonomichef med den finansiella rapporteringen. Vi ger professionellt stöd både när det gäller den legala rapporteringen enligt uppställda lagar och krav och den interna rapporteringen som ska utgöra beslutsstöd.

Internationella tjänster

Vårt International Business Centre (IBC) erbjuder tjänster inom revision och rådgivning, redovisning och skatt med ett internationellt perspektiv mot en internationell marknad genom våra medlemsföretag i cirka 150 länder. Få lokal expertis - oavsett var i världen du gör affärer.

Säsongens event

26 juni Kommande event
26 juni Kommande event
rich text with image

Framtidens Nyckeltal

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

Vilka nyckeltal säkrar din framgång? 

Man som använder Grant Thornton på sin datorskärm

Grant Thornton Flow

Med Flow får du en komplett digital arbets- och samarbetsyta för ett smartare och enklare företagarliv. En plattform där vi erbjuder verktyg, tjänster och rådgivande innehåll. Allt samlat på en plats via en säker inloggning med BankID.

Upptäck Grant Thornton Flow

Mats Öberg
Affärsområdeschef för Rådgivning
Mats Öberg

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm