Ansvarig för Rådgivning Mats Fagerlund Kontakta Mats

Kvalificerad rådgivning inom viktiga områden som rör din verksamhet

Våra specialister ger dig professionellt stöd för att ditt företag ska kunna utvecklas och växa. Det kan handla om alltifrån rådgivning vid finansiell rapportering och ekonomiservice till hållbarhetstjänster. Vi är också ett professionellt stöd vid förvärv och företagsöverlåtelser samt utför due diligence.

Vi erbjuder också helhetsrådgivning av vårt samlade tjänsteutbud tillsammans med specialister från alla våra affärsområden.

Med oss som rådgivare kan du vara trygg. Våra konsulter har gedigen utbildning och erfarenhet inom just sitt specialistområde. Behövs det, kan vi även ta hjälp av våra internationella kollegor inom paraplyorganisationen Grant Thornton International.

Framgångsrika ägarskiften

Bidrar till en hållbar utveckling

Vårt hållbarhetsfokus

200220_Flow_länkblock.jpg