Vi hjälper företag att uppfylla regelverk för AML/CFT

Varje år beräknas penningtvätt uppgå till mer än 100 miljarder kronor enbart i Sverige. Allt fler företag förväntas därför upprätta åtgärder kopplade till AML (Anti-Money Laundering) och CFT (Combating the Financing of Terrorism). Grant Thornton erbjuder rådgivning till företag inom finansiell sektor som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi ser det som ett viktigt bidrag att tillsammans med våra kunder, arbeta systematiskt för att uppfylla och överträffa de höga standarder som krävs för att bekämpa penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CFT).

 • Erfarna rådgivare
 • AML-specialister
 • Skräddarsydda lösningar
 • Erfarna rådgivare
  Erfarna rådgivare
  Vi har lång erfarenhet av att analysera företags åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • AML-specialister
  AML-specialister
  Vårt team består av diplomerade AML-specialister.
 • Skräddarsydda lösningar
  Skräddarsydda lösningar
  Vi skräddarsyr vår rådgivning utifrån er verksamhet och era behov.

Inom penningtvätt och finansiering av terrorism erbjuder vi

 • Gap-analys av företagets AML/CFT-arbete
 • Oberoende granskning AML/CFT
 • Utbildningsinsatser inom AML och CFT
 • Test av kontroller
 • Hjälp och stöd för att förbättra styrning och kontroll
 • Assistera er organisation med tillfälligt kompetensstöd anpassat efter era kort- och långsiktiga behov

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Så hjälper vi dig

Vi hjälper er att säkerställa en god styrning och ett välfungerande arbete som följer gällande regelverk för att motverkar penningtvätt och terrorismfinansiering.

GAP-analys av företagets AML/CFT-arbete

Vi erbjuder en noggrann och strukturerad genomlysning (GAP-analys) av företagets AML- och CFT-processer. Vår analys omfattar:

 • Allmän riskbedömning
 • Rutiner och riktlinjer
 • Utbildningsprogram
 • Åtgärder för kundkännedom
 • Riskklassificering
 • Övervakning och rapportering
 • Interna kontrollsystem

Målet är att identifiera risker och brister, bedöma era rutiner och riktlinjer, samt erbjuda råd för förbättring inom riskhantering, regelefterlevnad och internkontroll gällande AML och CFT.

Oberoende granskningsfunktion AML/CFT

Vi erbjuder en oberoende granskning av ert företags AML- och CFT-processer med fokus på följande områden:

 • Organisationsstruktur
 • Rutiner och riktlinjer
 • Intern kontroll
 • IT-system

Utbildningsinsatser inom AML och CFT

Vi erbjuder riktade utbildningsinsatser inom AML och CFT för att hjälpa era medarbetare förstå och hantera de senaste riktlinjerna och kraven för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

Test av kontroller

Vi hjälper er att testa kontroller inom AML/CFT. Vi har en beprövad metodik för att identifiera och hantera AML/CFT-risker som är skräddarsydd för att passa ditt företags behov. Vår metodik omfattar en design- och effektivitetstestning av dina AML/CFT-kontroller för att säkerställa att de är effektiva och följer de senaste riktlinjerna och kraven för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

Hjälp och stöd för att förbättra styrning och kontroll

Vi kan även hjälpa er med att identifiera risker och brister, bedöma era rutiner och riktlinjer, samt erbjuda råd för förbättring inom riskhantering, regelefterlevnad och internkontroll gällande AML och CFT.

Assistera er organisation med tillfälligt kompetensstöd anpassat efter era kort- och långsiktiga behov

Vi stöttar med resurser och kompetens för att stärka upp organisationen inom området.

Sofistikerad brottslighet samt en allt mer omfattande och komplex regulatorisk miljö, ställer allt högre krav på företagens arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Företag som vill vara framgångsrika och bygga långsiktiga hållbara verksamheter behöver svara upp mot dessa utmaningar och arbeta systematiskt för att uppfylla och överträffa den höga standard som krävs.

Christer Runestam, Head of Financial Services Advisory, Grant Thornton Sverige

Christer Runestam

Christer Runestam
Head of Financial Services Advisory
Christer Runestam

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Rapport

Transaktionstrender 2023

Grant Thornton har härmed nöjet att för sjätte året i rad presentera Transaktionsrapporten, vilken i år fokuserar på den svenska transaktionsmarknaden 2023.

Guide

Guide kring cybersäkerhet

Hoten utifrån ökar och risken att du ska bli utsatt för en cyberattack är stor. Attackerna blir allt fler och utövarna allt skickligare, samtidigt som vi digitaliserar i allt högre takt. Har svenska företag ett tillräckligt skydd idag? Ladda ner vår steg-för-steg-guide för att bättre rusta ditt företag.

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart företagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.