Tips och råd

Se både revisorn och bankkontakten som samarbetspartner

Med:
Anders Bergqvist
insight featured image
Efter många år med stabil ekonomi är läget nu ett annat. Inflationen fortsätter uppåt, liksom räntorna. Det ger i sin tur ökade kostnader för många företag. Därför är det nu extra viktigt att ha ordning och reda på ekonomin. Att säkerställa en god likviditet kan till exempel vara avgörande för företagets fortsatta drift, och i förlängningen vara en möjlighet till ytterligare kapitalanskaffning. Här får du som beslutsfattare de bästa tipsen från revisorn och bankmannen just nu.

Grunden är att identifiera och hantera bolagets risker. Genom att förekomma, planera och vara väl förberedd, blir du bra rustad för en eventuell lågkonjunktur. Det är också bra att ha en upparbetad och bra relation till banken som då är förberedd på att hjälpa till att tillföra kapital vid behov.  

Johan Andersson , Auktoriserad revisor
Banken vill gärna se tydlighet i utmaningar och möjligheter för ditt företag. Det är viktigt med ordning och reda i allmänhet och att det finns kontroll på intäkter och kostnader och tillräckligt med likviditet i synnerhet. Revisorn eller redovisningskonsulten bistår dig gärna före mötet med banken och stöttar med till exempel genomgång av rapporter, underlag, struktur och råd

Banken i sin tur ser stort värde i att du har en god relation till din revisor och att du och revisorn förberett kontakten med banken gemensamt i förväg. 

Anders Bergqvist, Danske Bank
Anders Bergqvist, Danske Bank
En bra revisor är en revisor som känner sig delaktig i kundens affär, och kan fungera som ett bollplank för kunden. Överlag är det är viktigt att ett företag har möjlighet att se både revisorn och sin bankkontakt som en samarbetspartner som stöttar dig i dina olika affärsbeslut

– Revisorn får gärna vara behjälplig i kundens dialog med banken. Och i nästa steg hjälpa kunden att ta fram rätt information, förstå och få hjälp att analysera information och tolka förändringar, fortsätter Anders Bergqvist, senior företagsrådgivare på Danske Bank.

Har du koll på vad banken behöver nu?

I tider med volatil valuta, osäker orderingång, inflation och stigande råvarupriser är det viktigt att gå igenom kostnader och intäkter. Om du behöver vända dig till banken för att diskutera din finansiella situation hälsar Anders att det är bra att fundera igenom och "stresstesta" följande inför mötet med banken: 

  • Hur påverkas företagets ekonomi av ökade räntekostnader?   
  • Hur ser likviditeten ut nu och framåt? 
  • Hur mycket binder företaget i rörelsekapital?  
  • Har företaget agerat för att snabba upp inbetalningarna och få längre kredittider hos sina leverantörer? 
  • Hur påverkas ekonomin om efterfrågan går ned och komponentpriser stiger? 

 

Ta hjälp av olika verktyg och program

Både revisionsföretaget och banken har ett antal olika digitala verktyg som hjälper till att få kontroll och översikt av företagets ekonomi.  

– I Danske Banks internetverktyg har våra kunder möjlighet att själva arbeta med likviditetsprognoser. I verktyget finns bland annat en modul som kallas ”cashflow forecast” där man kan se sina nuvarande men även sina historiska flöden hos oss. Med tillförlitliga historiska data på plats blir prognosen både mer trygg och mer träffsäker, säger Anders Bergqvist.  

– Och på Grant Thornton har företagen via vår kundportal möjlighet att kombinera budgetar, arbeta med olika scenarier och likviditetsprognoser för att hela tiden kunna följa och jämföra utfallet mot planerna. Det ger dig som kund bra förutsättningar att tidigt upptäcka skeenden och avvikelser och därmed agera snabbt utifrån de scenarier som förberetts. Att vi gemensamt ser samma saker i realtid gör att du kan få stöd väldigt snabbt, säger Johan Andersson.

Till sist, två medskick från Johan Andersson och Anders Bergqvist: 

  • Både revisorn och banken träffar gärna kunden på en plats nära kundens egen verksamhet. Vi vill förstå våra kunders verksamheter och individuella förutsättningar – såväl utmaningar som möjligheter.   
  • Kontakta revisorn och banken så tidigt som möjligt – ju förr desto bättre. Då kan vi ge bättre råd, och det gäller så klart i både dåliga och bra tider. 
Vår expertis inom: Revision
Tjänster
Vår expertis inom: Revision
Jag vill veta mer