Oberoende revision som skapar trygghet och reducerar risker

Låt en godkänd eller auktoriserad revisor hjälpa dig med revisionen. Grant Thornton har lång erfarenhet av ägarledda företag, nationella och internationella storföretag, offentlig verksamhet och ideella organisationer. Med vår kompetens kan du minimera riskerna, vara trygg i dina affärsbeslut och fokusera på kärnverksamheten.

Grunden i revisorns arbete är att genomföra en oberoende granskning av ditt företags verksamhet och dess ekonomiska redovisning. Det skapar trygghet inom företaget och trovärdighet gentemot dina externa intressenter såsom kunder, kreditgivare, investerare, leverantörer och myndigheter.

Godkänd eller auktoriserad revisor stärker bolaget

Genom att förutse vad som kan gå fel, införa effektiva kontroller och minimera riskerna är det möjligt att slippa oönskade överraskningar. Våra revisorer har djupgående kunskap om marknadens förändringar och gällande regler och arbetar kontinuerligt med att granska våra kunders verksamhet och kontroller. Om revisorn noterar några problem eller riskfaktorer får du hjälp med lämpliga åtgärder.

Kontakta en av våra rådgivare inom revision

Vi berättar gärna mer om hur en högkvalitativ revision kan hjälpa dig att utveckla ditt företag samtidigt som bolagets ställning stärks i relationen med intressenterna.

Kontakta en rådgivare

Vår expertis inom

Börsnotering

Överväger du och ditt företag en börsnotering? Bolagets styrelse och ledning har mycket att vinna på att vara väl förberedda innan de fattar beslut om att inleda en noteringsprocess och på att vara väl informerade om de krav som ställs på ett börsnoterat bolag. Grant Thornton hjälper dig i hela noteringsprocessen.

Extern revision

För oss är det viktigt att leverera en högkvalitativ revision av en årsredovisning. Vi tycker att det är viktigt att se bortom bokföringen och istället fokusera på just din verksamhet och de avtal som ligger till grund för bokföringen. Ta hjälp av våra experter för en extern revision av din verksamhet.

Granskning av hållbarhetsredovisning

Extern kvalitetssäkring som görs av en oberoende specialist skapar trygghet både för ditt företag och för den som ska använda informationen. Trovärdigheten i informationen ökar också genom att ditt företag bett om ett externt bestyrkande.

Internationell revision

Våra revisionsspecialister på Grant Thorntons International Business Center kombinerar internationell erfarenhet med tekniskt och branschspecifikt kunnande. Genom ärlig och rak kommunikation med dig som kund skapar vi en bättre anpassad internationell revision.

Internrevision

Grant Thornton kan genomföra riktade granskningsinsatser för internrevisionens räkning. Hela internrevisionsfunktionen kan även outsourcas till Grant Thornton då vi genomför granskning i enlighet med styrelsens fastställda granskningsplan. Avrapportering sker löpande med tydliga granskningsresultat och relevanta rekommendationer till förbättringar.

IT Assurance

Digital informationshantering kräver stor säkerhet, både vad gäller skydd mot intrång och mot förlust av data. Vilka behov har ditt företag? Våra experter hjälper dig att hitta en optimerad lösning anpassad till företagets informationshantering.

Säsongens event

26 juni Kommande event
26 juni Kommande event
rich text with image

Framtidens Nyckeltal

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

Vilka nyckeltal säkrar din framgång? 

Man som använder Grant Thornton på sin datorskärm

Grant Thornton Flow

Med Flow får du en komplett digital arbets- och samarbetsyta för ett smartare och enklare företagarliv. En plattform där vi erbjuder verktyg, tjänster och rådgivande innehåll. Allt samlat på en plats via en säker inloggning med BankID.

Upptäck Grant Thornton Flow

Joachim Linder
AFFÄRSOMRÅDESCHEF FÖR revision
Joachim Linder

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm