hero banner
Elisabeth Raun
Stockholm
Auktoriserad revisor

Elisabeth Raun

Elisabeth Raun är auktoriserad revisor och har arbetat med revision och rådgivning i över 30 år. Elisabeth är specialiserad på revision av och redovisning i ideella föreningar och stiftelser. De ideella organisationerna som Elisabeth arbetar med har verksamhet/ändamål inom både hälsa, vård, sport, kultur och näringsverksamhet. Verksamheterna kan vara finansierade med medlemsavgifter, bidrag, avkastningen på kapital, näringsverksamhet eller insamling.

Elisabeth är, förutom att vara revisor och rådgivare i redovisningsfrågor inom ideell sektor, även efterfrågad som föreläsare vid utbildningar och seminarier för både ideella föreningar och stiftelser samt för revisorer. Inom den ideella sektorn har Elisabeth arbetat både med nationella och internationella verksamhet där externt finansierade projekt och projektgranskning är vanligt förekommande.

Elisabeth ingår också i Giva Sveriges Redovisningsråd som bland annat tar fram principerna och mall för upprättandet av årsredovisning i insamlingsorganisationer.

Hon ingår i FAR:s operativa grupp för intyg och yttrande, där vi vill öka dialogen med myndigheter och organisationer kring de regler som gäller när revisorn ska lämna intyg och yttrande.

Elisabeth är också medlem i föreningen Stiftelser i Samverkan som är en förening och samlingspunkt för svenska stiftelser. Den tar tillvara stiftelsernas intressen genom att besvara remisser och informera om frågor som berör stiftelseväsendet till exempel civilrätt, redovisning och skatt.

Tjänster
Bransch
Connect
Elisabeth Raun
Auktoriserad revisor
Elisabeth Raun
Möt våra experter