Strategiskt hållbarhetsarbete säkrar långsiktig framgång

Företag och organisationer påverkas i allt högre grad av de globala hållbarhetsutmaningarna. Det gör att vi ser ökade krav på prestation, inte bara på det finansiella planet utan även miljömässigt och socialt. I dag uppmärksammas både finansiell och icke-finansiella data när det långsiktiga värdet på ett bolag bedöms.

Hållbarhet driver affären och är en väsentlig del för att uppnå en långsiktigt lönsam organisation. Därför har vi ett dedikerat team för hållbarhetstjänster som bistår våra kunder, nationellt och internationellt, med expertkompetens inom hållbarhetsområdet.

 • Hållbara affärer
 • Hållbar strategi
 • Specialisttjänster och helhetslösningar
 • Hållbara affärer
  Hållbara affärer
  Vi förstår att hållbarhet är avgörande för långsiktig lönsamhet. Vårt dedikerade team erbjuder expertkompetens inom hållbarhetsområdet och hjälper kunder nationellt och internationellt.
 • Hållbar strategi
  Hållbar strategi
  Vår expertis hjälper företag att navigera de globala hållbarhetsutmaningarna. Vi fokuserar på såväl finansiella aspekter (G) som miljö (E) och sociala faktorer (S).
 • Specialisttjänster och helhetslösningar
  Specialisttjänster och helhetslösningar
  Med lyhördhet och flexibilitet erbjuder vi skräddarsydda lösningar för företag i alla storlekar.

Hållbara affärer genom strategiskt hållbarhetsarbete

Vi erbjuder specialisttjänster och helhetslösningar inom hållbarhetsområdet. Vi hjälper våra kunder av alla storlekar genom lyhördhet och flexibilitet.

Med ett hållbarhetstänk är det lättare att:

 • Locka duktiga medarbetare
 • Attrahera kunder
 • Vinna förtroende hos investerare
 • Ha nöjda ägare
 • Upprätthålla långvariga och goda leverantörskontakter
 • Hantera krav från stat och kommun
 • Ha goda relationer med media

Hos oss får ni tillgång till ett brett spektrum av kompetenser och internationell räckvidd.

ESG och hållbarhetsrådgivning

Vår expertis inom

Hållbar leverantörskedja

Att ha kontroll över sin leverantörskedja, som många gånger består av flera led, är en utmaning för flera företag. Det ställer krav på processer och rutiner för riskbedömningar och åtgärder i värdekedjan. Vi hjälper företag att komma igång eller utveckla befintliga rutiner för bättre riskhantering och djupare leverantörsrelationer.

Hållbarhetsrapportering & CSRD

Trycket på hållbarhetsrapportering ökar och fler bolag väljer att kommunicera sitt hållbarhetsarbete i sina årsredovisningar eller i tematiska ramverk. Vi hjälper bolag att integrera ny lagstiftning och krav, som till exempel CSRD och EUs taxonomi. Vi hjälper även bolag att utveckla sina processer och rutiner för datainsamling av hållbarhetsdata.

Klimattjänster

I såväl lag som kundkrav ser vi ett snabbt ökande klimatfokus. Vi hjälper bolag att hantera frågan strategiskt genom att till exempel utföra klimatberäkningar enligt GHG-protokollet, sätta klimatmål enligt Science Based Targets och rapportera miljöpåverkan enligt Carbon Disclosure Project (CDP).

Rådgivning hållbarhetsstrategi

För att förverkliga sina hållbarhetsambitioner, behöver företag en tydlig strategi som är väl integrerad med övrig verksamhet. Vi erbjuder företag löpande rådgivning kring strategiskt hållbarhetsarbete, där vi bland annat stöttar i omvärlds-, intressent-, risk- och målsättningsanalys.

Sustainable Finance

Det långsiktiga aktieägarvärdet kopplas till strategi och risk i frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Vi stöttar både köp- och säljsida med strategirådgivning, policyer och rapportering. Vi genomför ESG Due Dilligence vid förvärv.

Strategiskt hållbarhetsarbete är nyckeln till framgång. Det lockar talangfulla medarbetare, attraherar kunder och vinner förtroende hos investerare. Det skapar nöjda ägare och stärker långvariga leverantörskontakter. Samtidigt hjälper det oss att hantera krav från samhället och säkerställer en hållbar framtid för vårt företag.

Helena Mueller, Director BRS Sustainable Business, Grant Thornton Sverige

Helena Mueller

Helena Mueller
Director BRS Sustainable Business
Helena Mueller

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Artikel

Riksdagen har äntligen röstat igenom CSRD

I ett historiskt beslut har riksdagen röstat igenom nya regler som kommer att förändra hur svenska företag rapporterar om hållbarhet. De nya reglerna införlivar nu CSRD i svensk lag, och träder i kraft den 1 juli 2024.

Webbinarium

Året när CSRD blir ett verb. När börjar ditt företag att ”göra”?

CSRD är på mångas agendor och sedan den 1 januari 2024 började den nya rapporteringsstandarden ESRS att gälla. Hur läggs arbetet upp bäst? Vilka funktioner på företaget behöver samordnas? Hur säkerställs hela ESG-perspektivet?

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart företagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.