Kontroll i leverantörskedjan

Att ha kontroll över sin leverantörskedja är en stor utmaning för dagens företag som präglas av globalisering, digitalisering och ett högre krav på hållbarhet. Med Grant Thorntons hjälp kan du upprätta en hållbar leverantörskedja.

Genom att arbeta för att uppnå en hållbar leverantörskedja kan du som företag skapa dig konkurrenskraft, förtroende och i många fall effektivare leverantörskedjor som ökar lönsamheten.

 • Brett spektrum av kompetenser
 • Erfarna specialistkompetenser
 • Internationell räckvidd
 • Brett spektrum av kompetenser
  Brett spektrum av kompetenser
  Våra experter har stor erfarenhet av och arbetar efter vedertagna internationella ramverk och standarder med tydligt kundfokus för att kunna ge bästa rådgivningen.
 • Erfarna specialistkompetenser
  Erfarna specialistkompetenser
  Genom samarbeten mellan olika områden inom Grant Thornton kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar med interna specialister för dina unika behov.
 • Internationell räckvidd
  Internationell räckvidd
  Vi har lokala förbindelser med internationell räckvidd, vilket är till stor nytta när leverantörskedjan finns utanför Sverige och lokal expertis behövs.

Brett nätverk för heltäckande rådgivning

Hållbarhetsteamet arbetar nära kollegorna på avdelningen för Risk Advisory Services med experter inom bolagsstyrning och internkontroll, vilket ger ett brett och heltäckande perspektiv. Vi får också stöd från Grant Thorntons internationella organisation som finns i fler än 150 länder, vilket är till stor nytta när leverantörskedjan finns utanför Sverige och lokal expertis behövs.

Vi erbjuder företag och organisationer rådgivning kring hur de kan ta ansvar för alla delar av sin leverantörskedja, följa lagkrav och minimera risk.

 • Stöd för att komma igång med eller utveckla befintliga rutiner för bättre riskhantering och djupare leverantörsrelationer
 • Riskanalyser
 • Utarbetande av policy
 • Rapportering, uppföljning och efterlevnad
 • Assistera er organisation med tillfälligt kompetensstöd anpassat efter era kort- och långsiktiga behov

Hållbar leverantörskedja

Så hjälper vi dig

Att ha kontroll över sin leverantörskedja, som många gånger består av flera led, är en utmaning för flera företag. Det ställer krav på processer och rutiner för riskbedömningar och åtgärder i värdekedjan. Vi hjälper företag att komma igång eller utveckla befintliga rutiner för bättre riskhantering och djupare leverantörsrelationer.

Vi hjälper våra kunder hela vägen med stöd och rådgivning för att effektivisera processen med en hållbar leverantörskedja. Detta innefattar bland annat styrande dokument som säkerställer en god efterlevnad, implementeringsrådgivning specifikt för kunden, inspektioner och datainsamling för att förståelse och säkerställande av god hantering avseende leverantörskedjan.

Vi håller regelbundet öppna och arrangerar skräddarsydda utbildningar för medarbetare, ledningsgrupper och styrelser i företag och organisationer.

Vi håller regelbundet öppna och arrangerar skräddarsydda utbildningar för medarbetare, ledningsgrupper och styrelser i företag och organisationer.

Genom att arbeta för att uppnå en hållbar leverantörskedja skapar företaget stor konkurrenskraft, förtroende och i många fall effektivare leverantörskedjor som ökar lönsamheten.

Helena Mueller, Director BRS Sustainable Business, Grant Thornton Sverige

Helena Mueller

Helena Mueller
Director BRS Sustainable Business
Helena Mueller

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Artikel

Riksdagen har äntligen röstat igenom CSRD

I ett historiskt beslut har riksdagen röstat igenom nya regler som kommer att förändra hur svenska företag rapporterar om hållbarhet. De nya reglerna införlivar nu CSRD i svensk lag, och träder i kraft den 1 juli 2024.

Webbinarium

Året när CSRD blir ett verb. När börjar ditt företag att ”göra”?

CSRD är på mångas agendor och sedan den 1 januari 2024 började den nya rapporteringsstandarden ESRS att gälla. Hur läggs arbetet upp bäst? Vilka funktioner på företaget behöver samordnas? Hur säkerställs hela ESG-perspektivet?

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart företagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i cirka 150 medlemsländer.