Målgruppsanpassad legal rapportering och beslutsstöd för finansiell rapportering

Våra konsulter stöttar dig som är redovisningschef, CFO eller ekonomichef med finansiell rapportering. Vi ger professionellt stöd när det gäller den legala rapporteringen enligt uppställda lagar och krav.

Vi vet vikten av att rapporteringen målgruppsanpassas och att innehållet är korrekt, samt följer lagkrav och andra kravställares synpunkter.

Legal rapportering
Vi hjälper dig med års- och koncernredovisningar, delårsrapporter och kassaflödesanalyser inom K3, K2 och IFRS.

Ansvarig för Finansiell rapportering Ulrika Anjou Kontakta Ulrika