Målgruppsanpassad legal rapportering och beslutsstöd för finansiell rapportering

Våra konsulter stöttar dig som är redovisningschef, CFO eller ekonomichef med finansiell rapportering. Vi ger professionellt stöd när det gäller den legala rapporteringen enligt uppställda lagar och krav.

Vi vet vikten av att rapporteringen målgruppsanpassas och att innehållet är korrekt, samt följer lagkrav och andra kravställares synpunkter.

Legal rapportering
Vi hjälper dig med års- och koncernredovisningar, delårsrapporter och kassaflödesanalyser inom K3, K2 och IFRS.

Kontakta oss för att få hjälp med ditt företags finansiella rapportering.

Vår expertis inom

K2 och K3

Från och med 2015 ska alla årsredovisningar för aktiebolag och ekonomiska föreningar (inklusive bostadsrättsföreningar) upprättas enligt antingen K3 eller K2. Våra experter hjälper dig med detta.

IFRS

Ska du förbereda en övergång till IFRS, International Financial Reporting Standards, är det flera saker som är viktiga att tänka på. Vi på Grant Thornton hjälper dig med hela övergången.

Ulrika Anjou
Ansvarig för finansiell rapportering
Ulrika Anjou