Senast publicerade artiklar

Se fler artiklar
Öka transparensen kring skatt
Förväntningar på företags affärsetiska agerande har ökat de senaste åren. Många av de grundläggande principerna ses som hygienfaktorer idag och avsteg
En stark röst för finansiell hållbarhet
Med drygt 960 miljarder kronor i förvaltat kapital har Alecta en stark röst på finansmarknaden. Det är en röst som man gärna höjer för att skapa hållbara
5 tips för att bli redo för Brexit
Den 1 januari 2021 inträffar till slut Brexit. Det innebär att Storbritannien blir ett så kallat tredjeland, vilket får en rad konsekvenser när det gäller moms
Nyhet Har ditt företag rutiner för internkontroll?
Den snabba digitaliseringen leder till att allt fler processer i företagen flyttas från mer eller mindre manuella rutiner till integrerade IT-system. Då gäller
Nordiska transaktionstrender – kartläggning av första halvåret 2020
Grant Thornton kartlägger och analyserar regelbundet den nordiska transaktionsmarknaden. Nu är vår senaste rapport här som avser utvecklingen första halvåret
Corona satte fart på digital omställning hos IFI
När IFI insåg att två stora event riskerade att ställas in på grund av corona gällde det att agera snabbt för att säkra företagets fortlevnad. Lösningen blev
Tre frågor till fastighetsexperten
Skatterådgivaren Barbro Jansson Stridlund har 30 års erfarenhet och har under 25 år varit särskilt inriktad mot bygg- och fastighetsbranschen. Det senaste
5 tips för ett mer effektivt entreprenörsliv
De flesta företag bygger på en tydlig idé och målsättning, en riktning att följa under uppstartsfasen. Men hur säkrar man att mål och strategier fortsätter att
Fem tips - så får du en säker löneprocess
Löneprocessen är den mest omfattande av alla HR-processer i ett företag och med en bra lönehantering kan man både stödja verksamheten och hjälpa till att styra