Grant Thorntons branschteam Healthcare har god förståelse för underliggande drivkrafter och politiska risker som finns inom vård- och omsorgssektorn. Vi analyserar och följer utvecklingen inom vårdsektorn och publicerar bland annat varje år en omfattande branschanalys av utvecklingen inom privat vård och omsorg i Sverige. Vår rådgivning är därför anpassad för de utmaningar som du som privat aktör står inför. Vår branschkunskap är avgörande för att leverera ett mervärde till dig som kund.

Vård- och omsorgssektorn är en bransch i förändring som står inför stora utmaningar. Privatiseringen av den svenska vård- och omsorgssektorn har varit stark under senare år. Drivkrafterna är bl.a. en åldrande befolkning, ökade önskemål om valfrihet och en strävan att uppnå högre effektivitet i offentliga tjänster och därmed minska finansieringsbördan för kommuner och landsting. Sektorn är utsatt för höga politiska risker och trenden går mot ökad tillsyn, ökade krav och mer regleringar av privat vård- och omsorgsverksamhet.

Med vår branschgrupp Healthcare erbjuder vi dig inom vård- och omsorgssektorn strategisk rådgivning och marknadsstudier, förvärvsrådgivning, skatterådgivning samt finansiell och skattemässig due diligence. Branschgruppen utför även värdering av privata vårdverksamheter, försäljning av privata vårdbolag, stöd vid komplicerade upphandlingar och branschanpassning av finansiell rapportering och KPI:er.

Vi genomför även revision och branschanpassad revisionsrapportering samt granskning av efterlevnad av vårdavtal. Dessutom kan vi hjälpa dig med momsutredningar och granskning av kvalitetsindikatorer inom vårdsektorn.

Behöver du stöd i frågor inom vård och omsorg?

Kontakta en av våra rådgivare

Vårdrapporten 2021

Hur mår den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige?

För tolfte året har vi nöjet att presentera Grant Thorntons studie av utvecklingen inom den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige.

Senaste nytt Healthcare

Se fler artiklar
Emelie Kagart
Branschansvarig för Healthcare
Emelie Kagart
Besök Emelies profilsida
Emelie Kagart
Branschansvarig för Healthcare
Emelie Kagart

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm