Grant Thorntons branschteam Healthcare har god förståelse för underliggande drivkrafter och politiska risker som finns inom vård- och omsorgssektorn. Vi analyserar och följer utvecklingen inom vårdsektorn och publicerar bl.a. varje år en omfattande branschanalys av utvecklingen inom privat vård och omsorg i Sverige. Vår rådgivning är därför anpassad för de utmaningar som du som privat aktör står inför. Vår branschkunskap är avgörande för att leverera ett mervärde till dig som kund.

Vård- och omsorgssektorn är en bransch i förändring som står inför stora utmaningar. Privatiseringen av den svenska vård- och omsorgssektorn har varit stark under senare år. Drivkrafterna är bl.a. en åldrande befolkning, ökade önskemål om valfrihet och en strävan att uppnå högre effektivitet i offentliga tjänster och därmed minska finansieringsbördan för kommuner och landsting. Sektorn är utsatt för höga politiska risker och trenden går mot ökad tillsyn, ökade krav och mer regleringar av privat vård- och omsorgsverksamhet.

Med vår branschgrupp Healthcare erbjuder vi dig inom vård- och omsorgssektorn strategisk rådgivning och marknadsstudier, förvärvsrådgivning, skatterådgivning samt finansiell och skattemässig due diligence. Branschgruppen utför även värdering av privata vårdverksamheter, försäljning av privata vårdbolag, stöd vid komplicerade upphandlingar och branschanpassning av finansiell rapportering och KPI:er.

Vi genomför även revision och branschanpassad revisionsrapportering samt granskning av efterlevnad av vårdavtal. Dessutom kan vi hjälpa dig med momsutredningar och granskning av kvalitetsindikatorer inom vårdsektorn.

Logga för framtidskollens hållbarhetscheck

Har företag ett bäst-före-datum?

Gör ni rätt saker för att skapa motståndskraft och framgång? Att integrera hållbarhet i sin verksamhet är inte helt enkelt. Därför finns vi. Vi hjälper dig att bygga ett mer hållbart företag, som kan välkomna förändringar och stå starkt under många år framöver. Gör Hållbarhetschecken – snabbtestet och ta reda på var ert företag befinner sig på hållbarhetsresan.
Vårdrapporten 2020
Hur mår den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige?

För elfte året har vi nöjet att presentera Grant Thorntons studie av utvecklingen inom den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige.

Anna Murray
Branschansvarig för Healthcare
Anna Murray
Besök Annas profilsida
Anna Murray
Branschansvarig för Healthcare
Anna Murray

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Stockholm

Besöksadress
Sveavägen 20
111 57 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm