Healthcare

Branschanpassad rådgivning för privata vårdföretag

Grant Thorntons branschteam Healthcare har god förståelse för underliggande drivkrafter och politiska risker som finns inom vård- och omsorgssektorn. Vi analyserar och följer utvecklingen inom vårdsektorn och publicerar bl.a. varje år en omfattande branschanalys av utvecklingen inom privat vård och omsorg i Sverige. Vår rådgivning är därför anpassad för de utmaningar som du som privat aktör står inför. Vår branschkunskap är avgörande för att leverera ett mervärde till dig som kund.

Vård- och omsorgssektorn är en bransch i förändring som står inför stora utmaningar. Privatiseringen av den svenska vård- och omsorgssektorn har varit stark under senare år. Drivkrafterna är bl.a. en åldrande befolkning, ökade önskemål om valfrihet och en strävan att uppnå högre effektivitet i offentliga tjänster och därmed minska finansieringsbördan för kommuner och landsting. Sektorn är utsatt för höga politiska risker och trenden går mot ökad tillsyn, ökade krav och mer regleringar av privat vård- och omsorgsverksamhet.

Med vår branschgrupp Healthcare erbjuder vi dig inom vård- och omsorgssektorn strategisk rådgivning och marknadsstudier, förvärvsrådgivning, skatterådgivning samt finansiell och skattemässig due diligence. Branschgruppen utför även värdering av privata vårdverksamheter, försäljning av privata vårdbolag, stöd vid komplicerade upphandlingar och branschanpassning av finansiell rapportering och KPI:er.

Vi genomför även revision och branschanpassad revisionsrapportering samt granskning av efterlevnad av vårdavtal. Dessutom kan vi hjälpa dig med momsutredningar och granskning av kvalitetsindikatorer inom vårdsektorn.