Grant Thorntons branschteam Healthcare har god förståelse för underliggande drivkrafter och politiska risker som finns inom vård- och omsorgssektorn. Vi analyserar och följer utvecklingen inom vårdsektorn och publicerar bland annat varje år en omfattande branschanalys av utvecklingen inom privat vård och omsorg i Sverige. Vår rådgivning är därför anpassad för de utmaningar som du som privat aktör står inför. Vår branschkunskap är avgörande för att leverera ett mervärde till dig som kund.

Vård- och omsorgssektorn är en bransch i förändring som står inför stora utmaningar. Privatiseringen av den svenska vård- och omsorgssektorn har varit stark under senare år. Drivkrafterna är bl.a. en åldrande befolkning, ökade önskemål om valfrihet och en strävan att uppnå högre effektivitet i offentliga tjänster och därmed minska finansieringsbördan för kommuner och landsting. Sektorn är utsatt för höga politiska risker och trenden går mot ökad tillsyn, ökade krav och mer regleringar av privat vård- och omsorgsverksamhet.

Med vår branschgrupp Healthcare erbjuder vi dig inom vård- och omsorgssektorn strategisk rådgivning och marknadsstudier, förvärvsrådgivning, skatterådgivning samt finansiell och skattemässig due diligence. Branschgruppen utför även värdering av privata vårdverksamheter, försäljning av privata vårdbolag, stöd vid komplicerade upphandlingar och branschanpassning av finansiell rapportering och KPI:er.

Vi genomför även revision och branschanpassad revisionsrapportering samt granskning av efterlevnad av vårdavtal. Dessutom kan vi hjälpa dig med momsutredningar och granskning av kvalitetsindikatorer inom vårdsektorn.

Behöver du stöd i frågor inom vård och omsorg?

Kontakta en av våra rådgivare

Vårdrapporten 2023

Hur mår den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige?

För fjortonde året i rad har vi på Grant Thornton nöjet att presentera en årlig studie av utvecklingen inom den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige.

Resultatet är en omfattande branschstudie baserad på både finansiell data, utredningar samt kvalitativa intervjuer, som belyser de utmaningar branschen har idag och framåt. Varje år fördjupar vi oss också inom aktuella områden. Vård- och omsorgsbranschen tillhör en av Grant Thorntons prioriterade branschsatsningar.

rich text with image

Framtidens Nyckeltal

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

Vilka nyckeltal säkrar din framgång? 

Emelie Kagart
Branschansvarig för Healthcare
Emelie Kagart

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm