hero banner
Patric Hofréus
Göteborg
Auktoriserad revisor

Patric Hofréus

Patric Hofréus är auktoriserad revisor och partner med specialintresse för Dataspelsbranschen där han arbetar med såväl mindre som noterade spelstudios.

Dataspelsbranschen är en förhållandevis ung bransch med många nya komplexa redovisningsfrågor att stötta i. Patric har branschkompetensen och även erfarenheten med över 35 år i yrket, att stötta både dig som är utvecklare, förläggare och investerare såväl inom Sverige som internationellt.

Patric har även gedigen erfarenhet av att arbeta med internationella koncerner och privatägda bolag inom tillverkning och handel. Han har även mångårig erfarenhet och branschkunskap inom den privata vård- och omsorgssektorn.

Kontakta gärna Patric i frågor kring tech samt vård och omsorg.

Tjänster
Bransch
Connect
Patric Hofréus
Auktoriserad revisor
Patric Hofréus
Möt våra experter