Skatterådgivning inom viktiga områden som rör ditt företag

Lagstiftning och praxis kring företagsbeskattning ändras ständigt. Vi ser till att du är uppdaterad på området så att du kan undvika problem och navigera på ett säkert sätt.

Förutom rådgivning kring företagsbeskattning vid till exempel förvärv och omstruktureringar har vi specialistkompetens inom våra branschsatsningar för bland annat fastigheter och bygg samt ideella organisationer och stiftelser. Som grund har vi vår gedigna kunskap och fokus på förutsättningarna för det ägarledda företaget.

Nedan kan du läsa mer om våra tjänster inom företagsbeskattning. Du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta någon av våra rådgivare för att diskutera vilka lösningar vi kan erbjuda dig och ditt företag. Vi tar sikte på framtiden och hur vi bäst kan hjälpa ditt företag att utvecklas. Kontakta oss för att få hjälp med ditt bolags företagsbeskattning.

Vår expertis inom

Ideell sektor (stiftelser och föreningar)

De skatteregler som gäller för ideell sektor är vara svårtolkade och skiftande. T.ex. kan transaktioner och kostnadsfördelning mellan olika föreningar eller mellan bolag och förening kan komplicera den skattemässiga situationen.

Transaktioner

Bolagsförvärv, avyttringar, fusioner och fissioner kräver specialistkunskap inom olika delar av skatteområdet. Våra experter har lång erfarenhet av transaktionsrelaterad rådgivning.

Fastighetstaxering

Fastighetstaxeringen är grundläggande för beskattningen och får effekt i flera olika avseenden, men regelverket är komplext och kräver ibland att du som fastighetsägare själv tar initiativ till justeringar för att undvika att betala felaktig fastighetsskatt.

Fastighetsbeskattning

Ska du sälja en styckfastighet eller en bolagspaketerad fastighet? Vilken är den bästa strukturen för just ditt företag och vilka skatteeffekter medför olika handlingsalternativ? Våra experter hjälper dig genom hela processen.

Koncernbidrag och strukturfrågor

Vet du hur rätten att lämna koncernbidrag påverkas vid en omstrukturering? Och kan du överlåta tillgångar till underpris utan att riskera att överlåtelsen beskattas? Våra experter kan hjälpa dig att utreda dessa och andra frågor som påverkar bolagets resultat på kort och lång sikt.

Omstruktureringar

Vad händer skattemässigt vid en omstrukturering? Våra experter har mångårig expertis som stöttar dig på vägen.