Komplicerade skatteregler för ideell sektor

De skatteregler som gäller för ideell sektor kan vara svårtolkade och skiftande. Till exempel kan allmännyttiga föreningar och stiftelser uppnå skattefrihet, men kraven är ibland svåra att förstå och tillämpa.

För ideella och allmännyttiga organisationer finns ett flertal olika specialregler när det gäller beskattning av näringsinkomster, bidrag, medlemstidningar, fastigheter och mycket mer. Vid transaktioner och kostnadsfördelning mellan olika föreningar, eller mellan bolag och förening, kan den skattemässiga situationen bli särskilt komplicerad.

En felaktig hantering av skatt och moms kan innebära onödiga kostnader och straffavgifter för organisationen. Det går dock att både skydda och stärka ekonomin genom att agera rätt i skattefrågor.

Kartläggning, råd och bra rutiner

Kontakta våra rådgivare, så hjälper vi din organisation att hitta möjligheter och undvika risker. I samarbete med våra experter på moms för ideella organisationer ser vi också till att kartlägga er momshantering. Utöver att reda ut vad som gäller för just er förening, hjälper vi till att skapa bra rutiner som förenklar hanteringen.