Företagsanpassad, högkvalitativ revision oavsett var i världen du gör affärer.

Våra revisionsspecialister på Grant Thorntons International Business Center kombinerar internationell erfarenhet med tekniskt kunnande. Vi tror att en ärlig och rak kommunikation skapar en bättre anpassad revision. 

Vår erfarenhet av koordinering av internationella uppdrag, lokal expertis och  internationella kontakter ger dig trygghet i revisionsprocessen.
 
Internationella standarder och gemensam metodik
Inom Grant Thornton International  har varje oberoende nationellt revisionsföretag en förpliktelse att följa internationella standarder och en gemensam metodik. Detta medför en hög kvalitet på våra tjänster, oberoende av var i världen du som kund gör affärer.

Genom att uppmärksamma områden som behöver hanteras så snart de identifieras kan du som kund undvika överraskningar och löpande vidta åtgärder.
 

Auktoriserad revisor Linda Karlsson Kontakta Linda