Högkvalitativ revision oavsett var i världen du gör affärer

Våra revisionsspecialister på Grant Thorntons International Business Center kombinerar internationell erfarenhet med tekniskt och branschspecifikt kunnande. Genom ärlig och rak kommunikation med dig som kund skapar vi en bättre anpassad internationell revision.

Med internationell revision på Grant Thornton får du trygghet i revisionsprocessen genom vår erfarenhet av att koordinera uppdrag för bolag som är verksamma i flera länder. Du får också tillgång till vår lokala expertis och våra internationella kontakter.

Internationella standarder och gemensam metodik

Inom Grant Thornton International har varje oberoende nationellt revisionsföretag en förpliktelse att följa internationella standarder och en gemensam metodik. Detta medför en hög kvalitet på våra tjänster för internationell revision, oberoende av var i världen du gör affärer.

Om vi identifierar områden som behöver hanteras gör vi dig uppmärksam på det, så att du kan agera och undviker överraskningar.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra tjänster för internationell revision kan bidra till säkra beslutsunderlag vid dina utlandssatsningar.

Linda Karlsson
Rådgivare inom Internationell revision
Linda Karlsson