Vad händer skattemässigt vid omstruktureringar?

Det finns ofta flera möjliga lösningar – alla med olika skatteeffekter – när en koncern eller ett bolag genomgår omstruktureringar. En affärsmässigt bra lösning kan vara ogynnsam skattemässigt och vice versa.

Visste du att många interna omstruktureringar kan genomföras utan att någon omedelbar beskattning behöver utlösas, bara du gör på rätt sätt. Om det finns skattemässiga underskott i koncernen är det särskilt viktigt att göra en ordentlig analys innan omstruktureringar genomförs.

Låt oss utreda konsekvenserna av de olika alternativen i god tid, för att hitta den långsiktigt bästa lösningen för ditt företags omstruktureringar. Kontakta våra rådgivare inom omstruktureringar för ett inledande samtal