hero banner
Catrin Åkerlund
Stockholm

Catrin Åkerlund

Auktoriserad skatterådgivare

Catrin Åkerlund är auktoriserad skatterådgivare och specialist inom de specifika reglerna för ägare inom entreprenörsdrivna fåmansföretag samt de ägar- och strukturfrågor som ofta uppkommer i dessa företag. Intag och utlösen av delägare samt olika incitamentsprogram som behövs för att motivera de anställda i dessa bolag är något som ofta blir aktuellt att ha med sig i den rådgivning som Catrin ger dessa företag. Detta kan vara på lång eller kort sikt.

Grant Thorntons skatteavdelning agerar rådgivare till ägare och entreprenörer inom alla branscher. Catrin har en gedigen erfarenhet av olika storlekar av företag där ägarfrågorna alltid är högt upp på agendan. Omstruktureringar för den bedrivna verksamhetens bästa kombineras med att se till ditt perspektiv som ägare i alla led.

För att kunna ha bra förutsättningar att driva sitt företag behöver man naturligt ha en plan för sin egen skattesituation. Det kan kräva löpande planering och viss framförhållning.

Kontakta gärna Catrin om dina specifika frågor som entreprenör, behov av omstrukturering, intag av nya delägare eller för att förbereda inför en framtida ägarförändring. 

Catrin Åkerlund
Auktoriserad skatterådgivare
Catrin Åkerlund
Möt våra experter