Branschanpassad rådgivning inom Food and Beverage

Grant Thornton har lång erfarenhet inom livsmedelsindustrin och vi förstår dina utmaningar med nya produkter, marknader och distributionsmodeller. Vi hjälper dig som är grossist, producent eller detaljist med olika typer av branschanpassad rådgivning, revision och ekonomitjänster.

Vi har många kunder inom livsmedelsbranschen, alltifrån stora kedjor till mindre aktörer. Vår branschgrupp för Food and Beverage har samlad kompetens för att hjälpa dig med till exempel affärsplaner, riskanalyser och kvalificerad rådgivning. Vi kan även vara din professionella rådgivare i samband med uppköp och förvärv. Allt för att ditt företag ska ha möjlighet att växa.

Möjligheter och risker inom momsområdet

Som aktör inom livsmedelsindustrin kan du ställas inför komplexa momsfrågor. Något så litet som ett kinderägg kan vålla problem, är det 12 % eller 25 % moms? Vid inköp av varor och tjänster från andra länder gäller det till exempel att ha den administrativa hanteringen på plats men även att betala rätt tull - inte för mycket och inte för lite.

Poäng- och rabattsystem som hanteras felaktigt kan leda till risker momsmässigt. Med vårt momskunnande och kännedomen om de branschspecifika frågorna kan vi vara den rådgivare som hjälper dig att se möjligheterna och därmed undvika momsexponeringen.

Hållbarhet inom livsmedelsbranschen

När företagets prestation ökar, ökar också omvärldens krav. Fler och fler kunder efterfrågar därför våra hållbarhetsanalyser, primärt för att upptäcka och eliminera risker, men även för att bygga upp ett strategiskt hållbarhetsarbete.

Trenderna inom branschen är att det ska gå snabbt och vara enkelt, samtidigt som fokus på nyttigt och närodlat blir allt större. Slutkonsumenterna blir mer och mer krävande och efterfrågan på t.ex. ekologiskt ökar. Vi hjälper dig och ditt företag att ligga steget före.

Globala tjänster

Med internationella logistikkedjor och marknadsmöjligheter är livsmedelsindustrin idag global. Vår internationella organisation Grant Thornton International med medlemsföretag gör att vi kan ge professionell rådgivning på såväl den lokala marknaden som på den globala.

Digitala tjänster

Våra smarta ekonomitjänster i Grant Thornton Flow gör att du kan fokusera på kärnverksamheten medan vi sköter ekonomi- och lönetjänster. Vi kan ta hand om hela ekonomiarbetet, eller delar av det. Vi har webbaserade system, skräddarsydda efter dina behov, som är tillgängliga från vilken dator, läsplatta eller mobil som helst.

rich text with image

Framtidens Nyckeltal

Nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva mot lönsamhet behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Välkommen att göra vår nyckeltalsinventering, startskottet för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet.

Vilka nyckeltal säkrar din framgång? 

Säsongens event

26 juni Kommande event
26 juni Kommande event
Marianne Widström
Branschansvarig för Food and Beverage
Marianne Widström

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm