Branschanpassad rådgivning inom Food and Beverage

Grant Thornton har lång erfarenhet inom livsmedelsindustrin och vi förstår dina utmaningar med nya produkter, marknader och distributionsmodeller. Vi hjälper dig som är grossist, producent eller detaljist med olika typer av branschanpassad rådgivning, revision och ekonomitjänster.

Vi har många kunder inom livsmedelsbranschen, alltifrån stora kedjor till mindre aktörer. Vår branschgrupp för Food and Beverage har samlad kompetens för att hjälpa dig med till exempel affärsplaner, riskanalyser och kvalificerad rådgivning. Vi kan även vara din professionella rådgivare i samband med uppköp och förvärv. Allt för att ditt företag ska ha möjlighet att växa.

Möjligheter och risker inom momsområdet
Som aktör inom livsmedelsindustrin kan du ställas inför komplexa momsfrågor. Något så litet som ett kinderägg kan vålla problem, är det 12 % eller 25 % moms? Vid inköp av varor och tjänster från andra länder gäller det till exempel att ha den administrativa hanteringen på plats men även att betala rätt tull - inte för mycket och inte för lite.

Poäng- och rabattsystem som hanteras felaktigt kan leda till risker momsmässigt. Med vårt momskunnande och kännedomen om de branschspecifika frågorna kan vi vara den rådgivare som hjälper dig att se möjligheterna och därmed undvika momsexponeringen.

Hållbarhet
När företagets prestation ökar, ökar också omvärldens krav. Fler och fler kunder efterfrågar därför våra hållbarhetsanalyser, primärt för att upptäcka och eliminera risker, men även för att bygga upp ett strategiskt hållbarhetsarbete.

Trenderna inom branschen är att det ska gå snabbt och vara enkelt, samtidigt som fokus på nyttigt och närodlat blir allt större. Slutkonsumenterna blir mer och mer krävande och efterfrågan på t.ex. ekologiskt ökar. Vi hjälper dig och ditt företag att ligga steget före.

Globala tjänster
Med internationella logistikkedjor och marknadsmöjligheter är livsmedelsindustrin idag global. Vår internationella organisation Grant Thornton International med medlemsföretag gör att vi kan ge professionell rådgivning på såväl den lokala marknaden som på den globala.

Digitala tjänster
Våra smarta ekonomitjänster i Grant Thornton Flow gör att du kan fokusera på kärnverksamheten medan vi sköter ekonomi- och löneservice. Vi kan ta hand om hela ekonomiarbetet, eller delar av det. Vi har webbaserade system, skräddarsydda efter dina behov, som är tillgängliga från vilken dator, läsplatta eller mobil som helst.

Logga för framtidskollens hållbarhetscheck

Har företag ett bäst-före-datum?

Gör ni rätt saker för att skapa motståndskraft och framgång? Att integrera hållbarhet i sin verksamhet är inte helt enkelt. Därför finns vi. Vi hjälper dig att bygga ett mer hållbart företag, som kan välkomna förändringar och stå starkt under många år framöver. Gör Hållbarhetschecken – snabbtestet och ta reda på var ert företag befinner sig på hållbarhetsresan.
Marianne Widström
Branschansvarig för Food and Beverage
Marianne Widström
Besök Mariannes profilsida
Marianne Widström
Branschansvarig för Food and Beverage
Marianne Widström

Hitta ett kontor nära dig

Ditt närmaste kontor

Besöksadress
Sveavägen 20
111 57 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm