Portalen till alla resurser inom Grant Thornton International

Vårt International Business Centre (IBC) erbjuder vi internationella tjänster inom revision, rådgivning, redovisning och skatt. Med våra internationella tjänster får du ett globalt perspektiv genom våra medlemsföretag i cirka 150 länder.

Varje lands IBC leds av en medarbetare med erfarenhet av internationella affärer och som har ett väl etablerat kontaktnät runt om i världen. Det gör att vi snabbt vidarebefordrar dina frågeställningar till rätt specialister inom Grant Thornton Internationals medlemsföretag. Genom att övervaka och säkerställa kvaliteten på den service som ges kan IBC möta dina specifika behov allteftersom ditt företag expanderar över gränserna. Kontakta oss för att veta mer.

Internationell beskattning

Genom oss får du snabbt veta vad för skatteregler som gäller i olika länder. Grant Thorntons skatteavdelning kan hjälpa till med alla frågor om bolagsskatt, mervärdesskatt, internationella transaktioner eller konsekvensanalyser inför etableringen.