Portalen till alla resurser inom Grant Thornton International

Vårt International Business Centre (IBC) erbjuder tjänster inom revision och rådgivning, redovisning och skatt med ett internationellt perspektiv mot en internationell marknad genom våra medlemsföretag i över 130 länder.

Varje lands IBC leds av en medarbetare med erfarenhet av internationella affärer och som har ett väl etablerat kontaktnät runt om i världen. Det gör att vi snabbt vidarebefordrar dina frågeställningar till rätt specialister inom Grant Thornton Internationals medlemsföretag. Genom att övervaka och säkerställa kvaliteten på den service som ges kan IBC möta dina specifika behov allteftersom ditt företag expanderar över gränserna.

Internationell beskattning

Genom oss får du snabbt veta gällande skatteregler i olika länder. Grant Thorntons skatteavdelning kan hjälpa till med alla frågor om bolagsskatt, mervärdesskatt, internationella transaktioner eller konsekvensanalyser inför etableringen.

Ansvarig för IBC Linda Karlsson Kontakta Linda