Rapport

65 procent ser ljust på företagsåret 2024 - tror på ökad lönsamhet

Gabriel Forssenius
Med:
insight featured image
Det blir alltmer utmanande för företag att navigera i den globala ekonomin. Men samtidigt förväntar sig sex av tio företagsledare på midmarket ökad lönsamhet. Och även om optimismen minskat något är det fortfarande 65 procent som ser ljust på företagsåret 2024. Detta enligt Grant Thorntons senaste International Business Report.

Grant Thornton undersöker årligen hur 10 000 företag med 50-500 anställda i 29 länder ser på ekonomin de kommande tolv månaderna. De som svarar är antingen vd, styrelseordförande eller andra seniora ledare. I den senaste undersökningen är det tydligt att företagsledarna påverkas av den globala ekonomin, men att majoriteten ändå är optimistiska. En trolig anledning är att inflationen fortsätter att sjunka, något som bland annat stöds av att färre företagsledare tror att de kommer höja försäljningspriserna under de kommande tolv månaderna.

Tillväxthindren minskar något

Även de olika hinder som begränsar affärerna tycks lätta, om än marginellt. Till exempel minskar andelen som nämner arbetskostnader, energikostnader och brist på finansiering som hinder för tillväxt. Färre oroar sig också för minskade beställningar och tillgången på kvalificerad arbetskraft. Även oron kring byråkrati och reglering har minskat något.

Grant Thorntons International Business Report pekar också på att den hårda pressen på marginalerna äntligen håller på att lätta. Något som visar sig i att fler företag förväntar sig att ge reella löneökningar under kommande år. Fler ser också framför sig att de kommer att anställa fler. Men det dystra geopolitiska landskapet påverkar företagen. Trots en marginell minskning jämfört med förra året är den ekonomiska osäkerheten fortfarande det hinder som oftast nämns, nu av 57 procent av företagsledare i medelstora företag.

Minskad export – men fortsatt investeringsvilja

Detta påverkar också förväntningarna på den internationella handeln. Företagsledare tror på minskad export och minskat antalet länder de exporterar till. Färre ser också att deras intäkter från inhemska marknader kommer öka. En anledning till näringslivets dämpade internationella ambitioner kan vara det geopolitiska läget, att rekordmånga länder går till val snart och den regulatoriska förändring som pågår.

Företagens investeringsförväntningar ligger ungefär på par med förra årets undersökning, där investeringar i teknik fortfarande är högst upp på listan. 61 procent av ledarna förväntar sig öka investeringarna, precis som förra året. Detta följs av investeringar i personalens kompetens som minskar från 57 till 56 procent och investeringar i forskning och utveckling, som går från 54 till 52 procent.

Ta del av mer material, insikter och statistik hos Grant Thornton International 

Vår expertis inom: Internationella tjänster
Tjänster
Vår expertis inom: Internationella tjänster
Jag vill veta mer

Om undersökningen

Grant Thornton undersöker halvårsvis åsikter och förväntningar hos totalt 10 000 företag per år, i 29 länder. Under hösten 2023 har 5 000 företagsledare (vd, styrelseordförande eller andra seniora ledare) intervjuats via telefon alternativt deltagit via formulär online. I Sverige har 150 företag med 50-500 anställda intervjuats om sin syn på ekonomin de kommande tolv månaderna av undersökningsföretaget Prospector.