Rapport

Midmarket-bolagen investerar för att växa utomlands

Gabriel Forssenius
Med:
insight featured image
Mer än hälften av midmarket-bolagen planerar att investera för att växa utomlands. Trots osäkerhet i världen ser de internationell verksamhet som viktig för framtida tillväxt. Det visar Grant Thorntons senaste International Business Report (IBR) som mäter affärsklimatet hos beslutsfattare i företag över hela världen.

Internationell expansion lockar 

Under de kommande 12 månaderna planerar mer än hälften (52 procent) av alla företagsledare i midmarket-bolag globalt att öka sitt strategiska fokus på internationella marknader. Intresset för internationell expansion visar på höga ambitioner hos midmarket-bolagen. 

Förväntningar på utländska marknader  

Internationell handel förväntas öka under 2024 och 2025, enligt Internationella valutafonden (IMF). Medelstora företag som planerar att öka sitt internationella fokus har höga förväntningar på sina utländska utsikter. Tre av fyra (75 procent) förväntar sig att öka sin export under det kommande året. Samtidigt planerar 77 procent att göra affärer i fler länder än tidigare, och 74 procent förväntar sig ökad omsättning från internationella marknader.  

“Konsumenterna köper från en global marknad” 

Gabriel Forssenius är ansvarig för International Business Centre på Grant Thornton Sverige. Han ser flera skäl till att fler företagsledare nu riktar blickarna utanför landets gränser.  

Gabriel Forssenius , Auktoriserad revisor och ansvarig för IBC
Vi har under en tid nu sett att midmarket-bolagen intresserat sig allt mer för möjligheterna utomlands. Ett skäl är att den svenska marknaden helt enkelt blir för begränsad i takt med att företagen växer

På många sätt blir det också allt enklare att nå kunder på nya marknader En anledning är att världen blivit mindre för konsumenterna – eller snarare kommit närmare. Det handlar inte bara om att regleringskraven för vissa produkter har harmoniserats över olika marknader. Kunderna förväntar sig också att produkterna ska vara tillgängliga var de än är.  

– Det spelar ingen roll vilket land de bor i när konsumenterna är online och köper från en global marknadsplats. Trenden är global, och här har de svenska mid-market-bolagen stora chanser att växa ytterligare, säger Gabriel Forssenius.

Positivt på midmarket – läge för fler företag att säkra sin konkurrenskraft
Läs även
Positivt på midmarket – läge för fler företag att säkra sin konkurrens­kraft
Läs denna artikel

Om undersökningen 

International Business Report (IBR) kartlägger åsikter och förväntningar från cirka 10 000 företag på 28 marknader världen över. Undersökningen är branschöverskridande, görs två gånger om året och innefattar intervjuer med vd:ar, styrelseordföranden eller andra ledare. Frågorna översätts till lokala språk och undersökningen utförs både via online- och telefonintervjuer. 

Läs mer om metodiken här:  Global business pulse methodology