Nyhet

Positivt på midmarket – läge för fler företag att säkra sin konkurrenskraft

Henrik Johansson
Med:
insight featured image
Beslutsfattare över hela världen ser ljust på framtiden, trots osäkerheter i omvärlden. I Sverige är det bristen på kompetens, en begränsad marknad och svårigheter att få finansiering som är de största utmaningarna just nu. Samtidigt har 8 av 10 medelstora företag insett att hållbarhet är avgörande för att säkra framtida konkurrenskraft. Grant Thorntons nytillträdda vd Henrik Johansson är övertygad om att företag som förekommer regelverk kommer få en affärsfördel – om de börjar agera nu.
Innehåll

Positiva vindar globalt

Nyligen släppte Grant Thornton den senaste International Business Report (IBR) som mäter affärsklimatet hos beslutsfattare över hela världen. Rapporten visar att sex av tio företagsledare inom mid-market förväntar sig ökad lönsamhet och att vartannat bolag planerar att höja priserna de kommande tolv månaderna.

Rekordmånga företag förväntar sig öka lönsamheten
Läs även
Rekord­många företag förväntar sig öka lönsam­heten
Läs denna artikel

Globalt är andelen företagsledare som är optimistiska 66 procent, upp en procentenhet från förra halvåret, trots prognoser som indikerar att den globala BNP-tillväxten kommer att stanna på en relativt låg nivå. Samtidigt finns osäkerheter som tros påverka tillväxtprognoserna, såsom fortsatt höga räntor, hög inflation och inte minst att många länder går till val.

Vad hindrar tillväxten för svenska företag?

När det gäller hinder för tillväxt och utveckling har Grant Thornton i Sverige kartlagt 1000 medelstora företag. Här är det tydligt att en begränsad marknad, brist på rätt kompetens och svårigheter att få finansiering är det som är de största utmaningarna för företag med en omsättning mellan 10-500 miljoner.

Fler än var tredje beslutsfattare (34 procent) anger att bristen på rätt kompetens är ett hinder. 36 procent menar att brist på kundunderlag och en begränsad marknad är det största tillväxthindret. Förutom kompetensbrist och brist på kundunderlag vittnar nu allt fler beslutsfattare också om svårigheten att få finansiering.

Henrik Johansson
Kapitalanskaffning är helt klart svårare nu än för bara ett år sedan, både sett till bankkrediter och investerarkapital. Just nu är det många entreprenörsföretag som både saknar kapital och rätt resurser för att ta nästa steg i tillväxtresan.

Stavas lösningen CSRD?

Vad är det då företagen mäter idag för att veta att de är på rätt väg? Över hälften svarar att det är de klassiska finansiella nyckeltalen såsom lönsamhet, resultat och omsättning. 11 procent mäter kundnöjdhet och 8 procent medarbetarnöjdhet. Kartläggningen visar också att drygt vart tionde bolag uppger att de inte har några mätetal alls.

– Ska du vara relevant för investerare och locka nya medarbetare måste du ha nyckeltal inom såväl E, S och G. Implementeringen av CSRD är ett steg på vägen här, men medelstora bolag måste agera nu, inte vänta in att ett EU-regelverk ska träffa deras verksamhet. Snarare finns här en möjlighet för företag att ta position genom att identifiera de nyckeltal som är kritiska för just deras verksamhet, säger Henrik Johansson.

Trots affärsmöjligheten CSRD kan skapa och att företag nu stegvis står inför mer omfattande hållbarhetsrapportering, visar Grant Thorntons kartläggning att medelstora företag inte är fullt igång att mäta annat än finansiella nyckeltal. Samtidigt svarar 80 procent att hållbarhet kommer vara en viktig faktor för att driva företag i framtiden och 75 procent att de arbetar med hållbarhet.

Vår expertis inom: Hållbarhetsredovisning & CSRD
Tjänster
Vår expertis inom: Hållbarhetsredovisning & CSRD
Jag vill veta mer

Säkra framtida konkurrenskraft

Företagen är pressade av de krav som ställs på dem. 72 procent av företagen säger att de arbetar med hållbarhet för att klara de krav som ställs på dem som leverantör. Nästan lika många, 71 procent, svarar att de gör det för att leva upp till regler och lagar, såsom GDPR och CSRD. Här menar Henrik Johansson att det är dags att lyfta blicken.

– Det handlar om att reducera risk, vara en attraktiv arbetsgivare och inte minst att få finansiering. Att kunna redovisa nyckeltal utifrån hela ESG-spektrat handlar om att säkra framtida konkurrenskraft. Med CSRD blir allt jämförbart, här har företag en chans att vara tidigt ute och ligga i framkant. Ta den chansen! säger Henrik Johansson.

Vår expertis inom: ESG & hållbarhetsrådgivning
Tjänster
Vår expertis inom: ESG & hållbarhetsrådgivning
Jag vill veta mer

Framtidens Nyckeltal

Nyckeltalen som säkrar er framgång

Gamla nyckeltal behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Vilka är era framgångsfaktorer? Hur ska ni säkra och följa upp att de tar er mot era mål? Och hur ligger ert företag till när det gäller icke finansiella viktiga nyckeltal?

Välkommen att göra en nyckeltalsinventering och jämför era nyckeltal med andra företag.

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.